Neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov v Bratislave

Pozvanie na neformálne priateľské stretnutie filatelistov a filokartistov organizované klubom filatelistov KF 51–34 v Bratislave v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov (ZSF) a informačným filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

29. 05. 2024

Odtlačok výplatného stroja (DEKVS):
DEKVS (70097): BRATISLAVA 1 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

DEKVS (70097): BRATISLAVA 1 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Deň vydania: 02. 02. 2016
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: modrá

Modrý odtlačok výplatného stroja DEKVS (70097): Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (BRATISLAVA 1)


Textový motív: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky / Špitálska 4,6,8 / 816 43 Bratislava

Obrazový motív: Štátny znak Slovenska

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)
» Názov pošty: BRATISLAVA 1
» PSČ: 810 00
» Licenčné číslo: 70097
» Poradové číslo podávanej zásielky: #000034665
» Výplatná hodnota: €001.15
» Dátum podania: 02. 02. 2016
» Kód produktu: R2 (doporučený list 2. triedy)

Identifikovaná doba používania: ... - 2. 2. 2016 - 5. 2. 2016 - ...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov