Pošta: DEKVS (70097): BRATISLAVA 1 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - www.postoveznamky.sk

Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Pozvanie na 17. ročník zberateľského veľtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2019 v Bratislave.

05. 06. 2020

Odtlačok výplatného stroja (OVS):
DEKVS (70097): BRATISLAVA 1 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Deň vydania: 02. 02. 2016
 
Pošta: BRATISLAVA 1
Farba: modrá

Modrý odtlačok výplatného stroja DEKVS (70097): Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (BRATISLAVA 1).


Textový motív: Ministerstvo práce, / sociálnych vecí a rodiny / Slovenskej republiky / Špitálska 4,6,8 / 816 43 Bratislava

Obrazový motív: Štátny znak Slovenska.

Modrý odtlačok výplatného stroja - Firemný diaľkovo kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

Firemný diaľkovo elektronicky kreditovaný výplatný stroj (DEKVS)

  • Názov pošty: BRATISLAVA 1
  • PSČ: 810 00
  • Licenčné číslo: 70097
  • Poradové číslo podávanej zásielky: #000034665
  • Výplatná hodnota: €001.15
  • Dátum podania: 02. 02. 2016
  • Kód produktu: R2 (doporučený list 2. triedy)

Identifikovaná doba používania: ... - 2. 2. 2016 - 5. 2. 2016 - ...


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov