Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Hľadám známku VI. Preteky mieru 1953 na celistvostiach

Známkové územia (ZZ) - Články venované známkovým územiam ZZ

Známkové územia (ZZ) - Články venované známkovým územiam ZZ

Články venované známkovým územiam ZZ


Známkové územia (ZZ) - Články s tematikou ZZ - prehľad uverejnených článkov venovaných problematike zbierania známkových území (česky známkových zemí - ZZ; anglicky A stamp From Everywhere - ASFE).


Odborné články Známkové územia a teritoriálna filatelia, na ktoré nájdete chronologické prepojenie nižšie, sa dajú rozdeliť do 3 základných okruhov a nsú naďalej priebežne dopĺňané. Doteraz platilo pravidlo, že článok sa na web dostával až po uverejnení v „Zpravodaji Asociace sběratelů známkových zemí celého světa”, ale znížením jeho periodicity sa čakacie lehoty na zaradenie stali neúnosnými.

Prvým okruhom sú články o najvzácnejších a najzaujímavejších ZZ a sú určené pre zberateľov ZZ aj širokú verejnosť. Patria sem napríklad ZZ Buchara, Chorezm, Bazilej, Tiflis, Mafeking, Mosquitia, či Marianas espaňolas. Z porovnania chýbeniek vie odborná komisia presne určiť relatívnu vzácnosť ZZ a preto obsah plánovať. Zverejnené budú postupne napr. ZZ BOUVET ØYA a BJØRN ØYA, Britská Kolumbia a Vancouver, Britská okupácia AOI, Cauca, Cordoba, Dungarpur, Francúzska pošta v Jeruzaleme, Idar, Jasdan, Lady McLeod, Mafia, Scind, Shahpura, Victoria Land, Witu, atď.

Druhým okruhom sú články o ZZ, ktoré sa buď nedostali do zoznamu ZZ, alebo ich identifikácia nie je jednoduchá, resp. v katalógoch a filatelistických atlasoch nedostatočná (vysvetlenie nájdete v článku Zbierate ZZ?). Sem patria napríklad Interpostals, Padania, Abu Dhabi, SCADTA, Uhorsko, Čile, Franšízové známky, Zagreb, Nga Khe, Moldavsko, Turecko, Skorenovac, Lemnia, Ugljan, Francúzske pobrežné ostrovy. Odpovede na mnohé otázky tu nájdu aj pokročilí zberatelia ZZ, teritorialisti a zberatelia miestnych vydaní. Táto skupina článkov je dopĺňaná podľa aktuálnych okolností, zväčša po zistení nedostatočných či nesprávnych informácií v katalógoch a literatúre. Ak bude dostatočný záujem, teda aktivita členov, publikované budú Slavonski Brod, Travnik, Clipperton island, Šesťdňová vojna, GBLA-Žltá flotila, Generalgouvernement, Precancels, Diredawa, Akpinar, Belgická okupácia DOA, Japonská okupácia Marshallových ostrovov, Shackleton-Rowettova antarktická expedícia, revolučné pretlače 1944-45, USA – poštmajstrovské a lokálne známky, La Union a revolučná Filipínska republika, atď.

Tretím okruhom sú články, reagujúce na aktuálne otázky zbierania ZZ, neraz teoretické, ale najmä praktické. Neustále v nich zdôrazňujeme základnú zásadu = zbierajte čo chcete, ako chcete a utvorte si na základe informácií svoj vlastný zoznam zbieraných známok a chýbenku. Tiež dajte o sebe vedieť. Patria sem Zbierate ZZ?, SpacefillersZberateľ ZZ na dôchodku. Odporúčame prečítanie, aj ak ZZ nezbierate. Ani začať nie je nikdy neskoro.

V článkoch sú neraz používané zahraničné názvy ZZ. Je to preto, aby boli zrozumiteľné i medzinárodne. Ak by napr. miesto Trucial States bola ZZ nazvaná Zmluvné štáty, tak by ju asi nik, okrem slovenských jazykovedcov, identifikovať nevedel. Odstránili sme tým problém, ktorý je spôsobený aj menami v češtine. Veď kto vo svete by hľadal napr. Grécko pod písmenom Ř?

V článkoch niekedy účelovo zobrazujeme viacero poštou prešlých obálok. Nie je to preto, že by sme zbieranie ZZ vo forme celistvostí odporúčali, ale preto, že dokazujú existenciu ZZ, ktorá je v niektorých prípadoch spochybňovaná. Väčšinou ich existenciu spochybňujú zberatelia, ktorým sa ZZ získať nepodarilo a chcú vykázať vyššiu úspešnosť zbierania. Príkladom je Mosquito Provisional.

Prehľad článkov rozdelený podľa zmerania do skupín, v každej sú články zoradený chronologicky podľa dátumu zverejnenia (najnovší hore):


Články venované základom a aktuálnym otázkam zbierania ZZČlánky venované typom známok v zábere zberateľov známkových územíČlánky venované konkrétnym známkovým územiamČlánky venované prehľadom známkových území podľa kontinentov, resp. väčších územných celkovVšetky publikované články venované problematike známkových území (ZZ) nájdete v ľavom menu v sekcii Aktuality v podsekcii Články a informácie -> Známkové územia a teritoriálna filatelia.V prípade, že máte akékoľvek pripomienky k obsahu tejto sekcie, máte nápady na jej ďalšie rozšírenie a doplnenie alebo máte zaujímavé známkové územia, ktoré chcete prezentovať na našich stránkach, neváhajte kontaktovať správcu obsahu sekcie. Taktiež ho môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo máte známkové územia, o ktorých chcete vedieť viac.
Správca obsahu sekcie Známkové územia: Peter Valdner

Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 26. 07. 2011 18:11 Poslať komentár

Známkové územia (ZZ) - Články venované známkovým územiam ZZ

Známkové územia (ZZ) - Články venované známkovým územiam ZZ
Známkové územia (ZZ) - Články venované známkovým územiam ZZ
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Nezáleží na tom, na čo hľadíte, ale čo vidíte.

( Henry David Thoreau)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.