Prednáška (KF 00-15): Slovensko 1939 a jeho pretlačové provizóriá

Odborná prednáška v rámci pravidelného cyklu prednášok, ktoré organizuje KF 00-15 zberateľov špecializovaných odborov v Prahe (Česká republika).

01. 02. 2024

Články venované známkovým územiam ZZ

Články venované známkovým územiam ZZ
Autor: Ing. Peter Valdner
Publikované: 26. 07. 2011 18:11

Známkové územia (ZZ) - Články s tematikou ZZ - prehľad uverejnených článkov venovaných problematike zbierania známkových území (česky známkových zemí - ZZ; anglicky A stamp From Everywhere - ASFE).


Odborné články Známkové územia a teritoriálna filatelia, na ktoré nájdete chronologické prepojenie nižšie, sa dajú rozdeliť do 3 základných okruhov a sú naďalej priebežne dopĺňané. Doteraz platilo pravidlo, že článok sa na web dostával až po uverejnení v „Zpravodaji Asociace sběratelů známkových zemí celého světa”, ale znížením jeho periodicity sa čakacie lehoty na zaradenie stali neúnosnými.

Prvým okruhom sú články o najvzácnejších a najzaujímavejších ZZ a sú určené pre zberateľov ZZ aj širokú verejnosť. Patria sem napríklad ZZ Buchara, Chorezm, Bazilej, Tiflis, Mafeking, Mosquitia, či Marianas espaňolas. Z porovnania chýbeniek vie odborná komisia presne určiť relatívnu vzácnosť ZZ a preto obsah plánovať. Zverejnené budú postupne napr. ZZ BOUVET ØYA a BJØRN ØYA, Britská Kolumbia a Vancouver, Britská okupácia AOI, Cauca, Cordoba, Dungarpur, Francúzska pošta v Jeruzaleme, Idar, Jasdan, Lady McLeod, Mafia, Scind, Shahpura, Victoria Land, Witu, atď.

Druhým okruhom sú články o ZZ, ktoré sa buď nedostali do zoznamu ZZ, alebo ich identifikácia nie je jednoduchá, resp. v katalógoch a filatelistických atlasoch nedostatočná (vysvetlenie nájdete v článku Zbierate ZZ?). Sem patria napríklad Interpostals, Padania, Abu Dhabi, SCADTA, Uhorsko, Čile, Franšízové známky, Zagreb, Nga Khe, Moldavsko, Turecko, Skorenovac, Lemnia, Ugljan, Francúzske pobrežné ostrovy. Odpovede na mnohé otázky tu nájdu aj pokročilí zberatelia ZZ, teritorialisti a zberatelia miestnych vydaní. Táto skupina článkov je dopĺňaná podľa aktuálnych okolností, zväčša po zistení nedostatočných či nesprávnych informácií v katalógoch a literatúre. Ak bude dostatočný záujem, teda aktivita členov, publikované budú Slavonski Brod, Travnik, Clipperton island, Šesťdňová vojna, GBLA-Žltá flotila, Generalgouvernement, Precancels, Diredawa, Akpinar, Belgická okupácia DOA, Japonská okupácia Marshallových ostrovov, Shackleton-Rowettova antarktická expedícia, revolučné pretlače 1944-45, USA – poštmajstrovské a lokálne známky, La Union a revolučná Filipínska republika, atď.

Tretím okruhom sú články, reagujúce na aktuálne otázky zbierania ZZ, neraz teoretické, ale najmä praktické. Neustále v nich zdôrazňujeme základnú zásadu = zbierajte čo chcete, ako chcete a utvorte si na základe informácií svoj vlastný zoznam zbieraných známok a chýbenku. Tiež dajte o sebe vedieť. Patria sem Zbierate ZZ?, SpacefillersZberateľ ZZ na dôchodku. Odporúčame prečítanie, aj ak ZZ nezbierate. Ani začať nie je nikdy neskoro.

V článkoch sú neraz používané zahraničné názvy ZZ. Je to preto, aby boli zrozumiteľné i medzinárodne. Ak by napr. miesto Trucial States bola ZZ nazvaná Zmluvné štáty, tak by ju asi nik, okrem slovenských jazykovedcov, identifikovať nevedel. Odstránili sme tým problém, ktorý je spôsobený aj menami v češtine. Veď kto vo svete by hľadal napr. Grécko pod písmenom Ř?

V článkoch niekedy účelovo zobrazujeme viacero poštou prešlých obálok. Nie je to preto, že by sme zbieranie ZZ vo forme celistvostí odporúčali, ale preto, že dokazujú existenciu ZZ, ktorá je v niektorých prípadoch spochybňovaná. Väčšinou ich existenciu spochybňujú zberatelia, ktorým sa ZZ získať nepodarilo a chcú vykázať vyššiu úspešnosť zbierania. Príkladom je Mosquito Provisional.

Prehľad článkov rozdelený podľa zmerania do skupín, v každej sú články zoradený chronologicky podľa dátumu zverejnenia (najnovší hore):


Články venované základom a aktuálnym otázkam zbierania ZZČlánky venované typom známok v zábere zberateľov známkových územíČlánky venované konkrétnym známkovým územiamČlánky venované prehľadom známkových území podľa kontinentov, resp. väčších územných celkovVšetky publikované články venované problematike známkových území (ZZ) nájdete v ľavom menu v sekcii Aktuality v podsekcii Články a informácie -> Známkové územia a teritoriálna filatelia.V prípade, že máte akékoľvek pripomienky k obsahu tejto sekcie, máte nápady na jej ďalšie rozšírenie a doplnenie alebo máte zaujímavé známkové územia, ktoré chcete prezentovať na našich stránkach, neváhajte kontaktovať správcu obsahu sekcie. Taktiež ho môžete kontaktovať, ak potrebujete poradiť alebo máte známkové územia, o ktorých chcete vedieť viac.
Správca obsahu sekcie Známkové územia: Peter Valdner
Autor: Ing. Peter Valdner

Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov