Odborná sekcia: Známkové územia - Prihláška do SSZZÚ - ASFE Slovakia - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Ponuka personalizovaných tlačových listov

Prihlásenie do SSZZÚ - ASFE Slovakia

Slovenská spoločnosť zberateľov známkových území – ASFE Slovakia
(SSZZÚ)Prihláška

(údaje označené * sú povinné)

*  Priezvisko, meno, titul:  
* Rok narodenia:  
* Poštová adresa:  
* Elektronická adresa:  
Webová stránka:  
Počet rokov filatelistickej praxe:  
* Stupeň pokročilosti v zbieraní „známkových zemí” (ZZ):  
Okrem 780 ZZ zbieram známky:  
* Zúčastním sa stretnutí SSZZÚ - ASFE Slovakia počas Bratislavských zberateľských dní?  
* Som členom GEOFILA?  
* Mám záujem o nasledovné aktivity SSZZÚ - ASFE Slovakia (uveďte):
Členom SSZZÚ sa môže stať každý aktívny zberateľ ZZ s prístupom na internet. Členstvo vzniká na základe prihlášky dňom jej schválenia výkonným tajomníkom SSZZÚ. Členstvo v SSZZÚ je bezplatné. Členstvo v SSZZÚ zaniká pasivitou, t. j. ak sa člen 1 rok od podania prihlášky nezúčastní na spoločnom stretnutí SSZZÚ a ani inak neprejaví svoju aktivitu voči spoločnosti (poskytnutie odborného článku, zorganizovanie stretnutia, ponuka známok, zaslanie chýbenky ZZ, dopyt po známkach a pod.).

Člen má právo zúčastňovať sa na spoločných stretnutiach, ponúkať tam prebytky svojich známok, na prístup k prebytkom ZZ, ponúkaným inými členmi a na účasť na všetkých ďalších aktivitách, organizovaných na spoločných stretnutiach. Člen má právo konzultácií s odborno-technickou komisiou.

Podaním prihlášky člen súhlasí so zverejnením údajov z nej a chýbenky.

 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk