Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Poštová známka:
Bábkové divadlo - Gašparko

Bábkové divadlo - Gašparko
Deň vydania: 27. 09. 2006
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 25 Sk
Rozmery známky: 30 x 40 mm
Forma tlačového listu: UTL
Počet známok na tlačovom liste: 3
Počet známok v sérii: 2
Tlačiareň: Állami Nyomda Nyrt., Maďarsko
Technika tlače: Ofset
Náklad: 200000

Príležitostná poštová známka z dvojznámkovej série venovanej slovenskému a indonézskemu bábkovému divadlu s vyobrazením slovenskej bábky Gašparko. Spoločné vydanie s Indonéziou.


Textový motív: Gašparko - Slovensko 2006

Obrazový motív: Bábka Gašparko.

Upravený tlačový list:

Poštová známka Bábkové divadlo - Gašparko (Upravený tlačový list)


Tematický popis a súvislosti:

Rôzne komické postavy, ktoré sa dajú dokázať v bábkovom divadle v Európe už v 13.-14.storočí, vyúsťujú časom v jedinú postavu – v stredovekého šaša. Po zrode tradície commedie dell´arte v 14. storočí v Taliansku sa dostáva do viacerých európskych zemí a pomaly sa prispôsobuje miestnym pomerom. Každý národ mu pridáva niečo zo svojej prirodzenosti, prostredia, vzdelania. Na Slovensku sa ako Gašparko stal najtypickejšou postavou tradičného bábkového divadla. Zo všetkých svojich európskych bratov je Gašparko najlyrickejší, najjemnejší, najmenej vulgárny a má cit pre spravodlivosť. Možno to spôsobil dlhoročný útlak slovenského národa, ktorého jedinou útechou boli len sny o hrdinstve a preto sa Gašparko stal viac zbojníkom, alebo napravovateľom krívd, než bezuzdným a požívačným šašom. Z tohto dôvodu sa mohol na prelome 19. a 20. storočia premeniť z pôvodne komickej figúry škriatka na malého nezbedného chlapca. Gašparko vystupoval takmer vo všetkých hrách tradičného bábkového divadla. Väčšinou ako sluha, najviac ako šašo alebo panoš, neskôr ako vandrovník, tulák, drobný remeselník. Od toho sa odvodzujú aj jeho partneri. Teda kráľ, rytier, princ, princezná alebo ježibaba, čerti, čarodejník, vodníci, draci a smrtky. Jeho ženička sa volá Žabinka a koník Miško a spolu poskytujú zábavu a ponaučenie až dodnes. Bábka Gašparka, ktorú zobrazujeme na známke, je vysoká 48 cm, vyrezaná z lipového dreva a oblečená do textilu. Autorom je F. Ilčík a vyrobil ju pre bábkara Bohuslava Anderleho v roku 1936 do jeho sady tzv. veľkých bábok. Pochádza zo súkromnej zbierky Antona Anderleho.


Autor (zdroj) popisu: Anton Anderle


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov