National meeting of philatelists in Trencin (Slovakia)

Invitation to the traditional nationwide philatelic exchange meeting in Trencin (Slovakia).

22. 05. 2022

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp

Beginning    <<   1   2   3   4   5   6   >>   End
23. 04. 2010

SLOVÁNSKO FENYKLOVÝ CITUS

Vecná chyba na poštovej známke Deň poštovej známky - Louis Braille.

Miroslav Bachratý
05. 03. 2010

Czech Post - Issue Plan for 2010

Emisný plán Českej pošty na rok 2010.

Vojtech Jankovič (na základe podkladov od Českej pošty, s.p. - PostFila)
06. 08. 2009

Stamp with personalized coupon

Information about the POFIS service to prepare a stamp with personalized coupon.

Vojtech Jankovič (na základe podkladov z www.pofis.sk)
14. 12. 2008

Day of Postage Stamp at School

Stretnutie trnavských školákov pri poštových známkach za prítomnosti zástupcov POFIS-u.

Mgr. Ján Mička
Beginning    <<   1   2   3   4   5   6   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists