80th anniversary of the extermination of Lidice and postal materials

Information on postal materials prepared for the 80th anniversary of the extermination of Lidice.

08. 06. 2022

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Again a Slovak postage stamp is the most beautiful in the world!

Again a Slovak postage stamp is the most beautiful in the world!
Author: Vojtech Jankovič (na základe článku v časopise Die Briefmarke 3/2009)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 06. 03. 2009 00:53

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l´Exposition WIPA za rok 2007.


Poštová známka Bratislavský hrad
 

Opäť, ako každoročne od roku 1981, usporiadali rakúski organizátori v rámci výstavy WIPA súťaž o najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l´Exposition WIPA za rok 2007. Odborná porota, v ktorej boli zastúpení okrem iných generálny riaditeľ Post Austria AG Dr. Herbert Götz, predseda Zväzu rakúskych filatelistov Erich Bober, výtvarník a autor rakúskych známok Adolf Tuma a prezident WIPA Gerhard Dusska, hodnotila celkovo 70 vybraných známok z celého sveta, ktoré vyšli v kalendárnom roku 2007. Do užšieho finále sa dostalo 10 známok, z ktorých ako víťazná vyšla známka Bratislavský hrad v hárčekovej úprave, ktorú vydala 27. 6. 2007 Slovenská pošta, a. s. pri príležitosti 1100. výročia prvej písomnej zmienky o Bratislave. Autorom výtvarného návrhu na poštovú známku je prof. Dušan Kállay a rytec známky je František Horniak.


Poštová známka Bratislavský hrad (hárčeková úprava)
 

Ide o opätovný úspech slovenskej známkovej tvorby, ktorá sa prezentovala vynikajúcim grafickým návrhom a jeho excelentným ryteckým spracovaním (Slovenská poštová známka zvíťazila v tejto ankete už tretí krát!). Pre úplnosť uveďme poradie prvých desiatich najkrajších známok za rok 2007:

  1. Slovensko (95 bodov)
  2. Česká republika (92 bodov)
  3. Švédsko (80 bodov)
  4. Island a Brazília
  5. Čile
  6. Ukrajina
  7. Lichtenštajnsko
  8. Hongkong
  9. Bielorusko

Harcek
 
Harcek
 

Ešte pripomínam, že známka Bratislavský hrad, celkom prirodzene, získala prvé miesto aj v slovenskej ankete o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku roka 2007, ktorú organizoval Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a. s. v spolupráci s redakciami časopisov Spravodajca ZSF, Zberateľ, Filatelie a Poštové zvesti.

Zostáva nám len veriť, že Slovenská pošta zotrvá na tejto vysokej úrovni v tvorbe poštových známok a bude naďalej tešiť nielen zberateľov ale aj širokú verejnosť malými dielami s vysokou umeleckou hodnotou i profesionálnou kvalitou. Ďakujeme!
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists