Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

16. 04. 2023

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Again a Slovak postage stamp is the most beautiful in the world!

Again a Slovak postage stamp is the most beautiful in the world!
Author: Vojtech Jankovič (na základe článku v časopise Die Briefmarke 3/2009)
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 06. 03. 2009 00:53

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l´Exposition WIPA za rok 2007.


Poštová známka Bratislavský hrad
 

Opäť, ako každoročne od roku 1981, usporiadali rakúski organizátori v rámci výstavy WIPA súťaž o najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l´Exposition WIPA za rok 2007. Odborná porota, v ktorej boli zastúpení okrem iných generálny riaditeľ Post Austria AG Dr. Herbert Götz, predseda Zväzu rakúskych filatelistov Erich Bober, výtvarník a autor rakúskych známok Adolf Tuma a prezident WIPA Gerhard Dusska, hodnotila celkovo 70 vybraných známok z celého sveta, ktoré vyšli v kalendárnom roku 2007. Do užšieho finále sa dostalo 10 známok, z ktorých ako víťazná vyšla známka Bratislavský hrad v hárčekovej úprave, ktorú vydala 27. 6. 2007 Slovenská pošta, a. s. pri príležitosti 1100. výročia prvej písomnej zmienky o Bratislave. Autorom výtvarného návrhu na poštovú známku je prof. Dušan Kállay a rytec známky je František Horniak.


Poštová známka Bratislavský hrad (hárčeková úprava)
 

Ide o opätovný úspech slovenskej známkovej tvorby, ktorá sa prezentovala vynikajúcim grafickým návrhom a jeho excelentným ryteckým spracovaním (Slovenská poštová známka zvíťazila v tejto ankete už tretí krát!). Pre úplnosť uveďme poradie prvých desiatich najkrajších známok za rok 2007:

  1. Slovensko (95 bodov)
  2. Česká republika (92 bodov)
  3. Švédsko (80 bodov)
  4. Island a Brazília
  5. Čile
  6. Ukrajina
  7. Lichtenštajnsko
  8. Hongkong
  9. Bielorusko

Harcek
 
Harcek
 

Ešte pripomínam, že známka Bratislavský hrad, celkom prirodzene, získala prvé miesto aj v slovenskej ankete o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku roka 2007, ktorú organizoval Zväz slovenských filatelistov a Slovenská pošta, a. s. v spolupráci s redakciami časopisov Spravodajca ZSF, Zberateľ, Filatelie a Poštové zvesti.

Zostáva nám len veriť, že Slovenská pošta zotrvá na tejto vysokej úrovni v tvorbe poštových známok a bude naďalej tešiť nielen zberateľov ale aj širokú verejnosť malými dielami s vysokou umeleckou hodnotou i profesionálnou kvalitou. Ďakujeme!
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists