New issue of the journal SLOVENSKÁ FILATELIA 2022/1

Information on the publication of a new issue of the philatelic magazine SLOVENSKA FILATELIA, which brings current philatelic information and specialized articles in the field of philately and postage stamp collecting.

02. 06. 2022

Slovak, Czech and Czechoslovak stamp:
Stamp with personalized coupon

Stamp with personalized coupon
Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov z www.pofis.sk)
Source: Slovenská pošta/POFIS
Published: 06. 08. 2009 12:20

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Information about the POFIS service to prepare a stamp with personalized coupon.


Známka s personalizovaným kupónom je špeciálny produkt Slovenskej pošty/POFISu, ktorý je určený na vytvorenie zaujímavých obrázkov ku poštovým známkam. Jej využitie je širokoplošné, od obrázkov k významným životným jubileám (svadba, promócia, stretnutie spolužiakov po rokoch) a narodeniu dieťaťa, cez rôzne oslavy (firemné výročia, výročia spolkov a klubov) až po propagáciu prírodných krás a architektonických pamiatok.


Personalizovana znamka

Služba je prístupná všetkým záujemcom a jej využitie je veľmi jednoduché. Čo pre to treba urobiť?

 1. Vyberte si vhodnú obrazovú predlohu, ktorá môže mať niektorú z nasledujúcich foriem:
  • ostrá, farebná alebo čiernobiela fotografia (formát min. 3 x 3,5 cm, max. 200 x 290 cm); na fotografiu na zadnej strane napíšte svoje meno a adresu, pre reprodukciu len vybranej časti fotografie vyznačte na fotografii výrez
  • predloha v elektronickej podobe (formát JPG, TIF alebo BMP s rozlíšením min. 200 DPI); k predlohe pridajte údaje na jej identifikovanie (meno a priezvisko, adresa objednávateľa, počet objednaných tlačových listov); predlohu v elektronickej podobe môžete zaslať na e – mailovú adresu personalizovana.znamka@slposta.sk
  • výroba známky s personalizovaným kupónom na počkanie - je možné nechať sa odfotografovať na výrobnom pracovisku, alebo doniesť predlohu na výrobu známky s perzonalizovaným kupónom na Nám. Slobody 27 v Bratislave (V tomto prípade vyplníte objednávku a zaplatíte priamo na výrobnom pracovisku)
 2. Vyplňte záväznú objednávku
 3. Za známky zaplaťte vopred poštovým peňažným poukazom typu U
 4. Záväznú objednávku spolu s obrazovou predlohou vo vybranej forme s potvrdením o zaplatení podajte bezplatne na ktorejkoľvek pošte alebo zašlite priamo na adresu:
  Slovenská pošta, a.s.
  POFIS
  Nám. slobody 27
  817 98 Bratislava 15
 5. Do 30 pracovných dní odo dňa doručenia záväznej objednávky Vám známky podľa požiadaviek vyrobíme a doručíme.

Objednávkový formulár
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists