Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2021

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2021.

27. 05. 2022

Slovenská, česká a československá známka:
Známka s personalizovaným kupónom

Známka s personalizovaným kupónom
Autor: Vojtech Jankovič (na základe podkladov z www.pofis.sk)
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
Publikované: 06. 08. 2009 12:20

Informácie o službe POFISu na vytvorenie známky s personalizovaným kupónom.


Známka s personalizovaným kupónom je špeciálny produkt Slovenskej pošty/POFISu, ktorý je určený na vytvorenie zaujímavých obrázkov ku poštovým známkam. Jej využitie je širokoplošné, od obrázkov k významným životným jubileám (svadba, promócia, stretnutie spolužiakov po rokoch) a narodeniu dieťaťa, cez rôzne oslavy (firemné výročia, výročia spolkov a klubov) až po propagáciu prírodných krás a architektonických pamiatok.


Personalizovana znamka

Služba je prístupná všetkým záujemcom a jej využitie je veľmi jednoduché. Čo pre to treba urobiť?

 1. Vyberte si vhodnú obrazovú predlohu, ktorá môže mať niektorú z nasledujúcich foriem:
  • ostrá, farebná alebo čiernobiela fotografia (formát min. 3 x 3,5 cm, max. 200 x 290 cm); na fotografiu na zadnej strane napíšte svoje meno a adresu, pre reprodukciu len vybranej časti fotografie vyznačte na fotografii výrez
  • predloha v elektronickej podobe (formát JPG, TIF alebo BMP s rozlíšením min. 200 DPI); k predlohe pridajte údaje na jej identifikovanie (meno a priezvisko, adresa objednávateľa, počet objednaných tlačových listov); predlohu v elektronickej podobe môžete zaslať na e – mailovú adresu personalizovana.znamka@slposta.sk
  • výroba známky s personalizovaným kupónom na počkanie - je možné nechať sa odfotografovať na výrobnom pracovisku, alebo doniesť predlohu na výrobu známky s perzonalizovaným kupónom na Nám. Slobody 27 v Bratislave (V tomto prípade vyplníte objednávku a zaplatíte priamo na výrobnom pracovisku)
 2. Vyplňte záväznú objednávku
 3. Za známky zaplaťte vopred poštovým peňažným poukazom typu U
 4. Záväznú objednávku spolu s obrazovou predlohou vo vybranej forme s potvrdením o zaplatení podajte bezplatne na ktorejkoľvek pošte alebo zašlite priamo na adresu:
  Slovenská pošta, a.s.
  POFIS
  Nám. slobody 27
  817 98 Bratislava 15
 5. Do 30 pracovných dní odo dňa doručenia záväznej objednávky Vám známky podľa požiadaviek vyrobíme a doručíme.

Objednávkový formulár
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov