Coach trip to the 27th World Olympic Collectors Fair WOCF 2023 in Paris (France)

Information on the coach tour to attend the 27th World Olympic Collectors Fair WOCF 2023 in Paris (France).

12. 02. 2023

Philatelic book literature:
Great success of the catalog SLOVENSKO 1939 - 1945 (SLOVAKIA 1939 - 1945) in America

Great success of the catalog SLOVENSKO 1939 - 1945 (SLOVAKIA 1939 - 1945) in America
Author: Vojtech Jankovič
Published: 16. 12. 2008 13:20

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o úspechu Špecializovaného katalógu SLOVENSKO 1939 - 1945 Ondreja Földesa na výstave CHICAGOPEX 2008.


Krivolaké sú cestičky filatelie a tak nečudo, že zhodou priaznivých náhod sa dostal Špecializovaný katalóg známok a celín Slovensko 1939 - 1945 autora Ondreja Földesa na súťažnú filatelistickú výstavu až do Ameriky, konkrétne do Chicaga. Tam sa v dňoch 21. až 23. novembra 2008 v Sheraton Chicago Northwest uskutočnila tradičná filatelistická výstava CHICAGOPEX 2008, ktorú organizuje Chicago Philatelic Society a na ktorú dostal tento katalóg, resp. jeho vydavateľ Michal Zika pozvanie. Pozvanie príjemne potešilo, ale ešte viac výsledné hodnotenie, ktoré katalógu prisúdilo v konkurencii poväčšine amerických poštovo-historických publikácií a odborných štúdií veľmi pekných 85 bodov a zlatú medailu (výstava nebola hodnotená podľa tradičných FIP hodnotiacich pravidiel - zlatá medaila sa pohybovala v rozpätí 85 - 100 bodov).

obr2
obr1

Ajhľa, niekto si dal riadnu námahu, aby si katalóg poriadne preštudoval a v jemu neznámej (alebo možno známej?) reči študoval ako to s tými známkami a celinami Slovenského štátu vlastne bolo, aké odchýlky a zvláštnosti existujú a ktoré sú považované za najvzácnejšie. Hodnotenie urobila špeciálna výstavná porota pre literatúru (Dr. Guy R. Dillaway - predseda, Dr. Reuben A. Ramkissoon, Stephen D. Schumann) skutočne precízne, o čom svedčí podrobne vyplnený hodnotiaci hárok, ktorý hovorí nasledovné:

 • Philatelic Aspects (Filatelistické hľadisko) (max. 45 bodov):
  • Originality (Originalita) - 7 z 10 možných
  • Significance (Význam) - 10 z 10 možných
  • Research (Výskum) - 8 z 10 možných
  • Value to Target Audience (Hodnota pre cieľovú skupinu) - 15 z 15 možných
 • Authorship Aspect (Autorské hľadisko) (max. 40 bodov):
  • Organisation (Organizácia/Štruktúra) - 20 z 25 možných
  • Clarity of Expression (Zrozumiteľnosť prezentácie/výkladu) - 4 z 5 možných
  • Treatment (Spracovanie) - 8 z 10 možných
 • Editorial & Publishing Aspect (15 bodov):
  • Presentation, Clarity of Illustration, Layout (Prezentácia, výpovedná hodnota ilustrácií, zalomenie) - 5 z 5 možných
  • Paper & Binding (Papier a väzba) - 4 z 5 možných
  • Freedom from Typographical Errors (Neprítomnosť typografických chýb) - 4 z 5 možných

Spolu: 85 bodov a zlatá medaila

Ku bodovému hodnoteniu porota pripojila nasledujúce komentáre:
- Veľmi dobré spracované, výborné ilustrácie, hlavne pri doskových odchýlkach (orig. Well done, great illustrations, especially of plate varieties).
- Pomohla by konverzná menová tabuľka (orig. A currency conversion table would be useful).

Poznámka: V originálnom hodnotení sa používajú "%" (percentá), pre lepšiu názornosť (a prispôsobenie nášmu vnímaniu hodnotenia) sme použili u nás tradičné "body".

Kompletné Palmares výstavy CHICAGOPEX 2008

Podrobnejšie informácie o Chicago Philately Society a výstave CHICAGOPEX 2008 nájdete na http://www.chicagopex.com/index.html.

_________________________________ . _________________________________

Slovo na záver

Ešte keby sa tak niektorý zo špecialistov na danú problematiku odhodlal napísať na katalóg fundovanú recenziu, mohli by sme si povedať, že konečne máme odborné filatelistické dielo, ktoré má všetky atribúty kvalitnej publikácie a ktoré znesie aj tvrdé medzinárodné kritéria. Zatiaľ nám zostáva len veriť, že aj napriek tomuto drobnému (stále odstrániteľnému) nedostatku, bude Špecializovaný katalóg známok a celín Slovensko 1939 - 1945 úspešne šíriť fundované informácie o donedávna tabuizovanej (a v zahraničí stále ešte veľmi málo známej) zberateľskej oblasti nielen doma ale aj v zahraničí.

_________________________________ . _________________________________

Spracované na základe podkladov, ktoré poskytol vydavateľ katalógu Michal Zika a informácií na internetovej stránke Chicago Philatelic Society.
Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists