Veľká zberateľská burza (filatelia, filokartia, numizmatika) v Žiline

Pozvanie na veľkú zberateľskú burzu pre oblasti filatelia, filokartia a numizmatika Ingeo v Žiline.

17. 09. 2023

Arménsko

Arménsko
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 28. 04. 2023 01:18

Prehľad slovacík zoskupených podľa krajín vydania - Ázia - Arménsko.ARMENIA


2023 - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (Spoločné vydanie so Slovenskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, poštová známka - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici, slovenský autor výtvarného návrhu - akad. mal. Peter Augustovič

Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici2023 - Kláštor Tatev (Spoločné vydanie so Slovenskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, slovenský autor výtvarného návrhu - akad. mal. Peter Augustovič

Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici


Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici


Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici
Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori
___ . ___
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov