Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the 20th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2024 in Bratislava (Slovakia).

07. 06. 2024

Slovacicas - Asia - Armenia

Slovacicas - Asia - Armenia
Author: Vojtech Jankovič
Published: 28. 04. 2023 01:18

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Overview of Slovacicas - postage stamps of other countries that are related to Slovakia and Slovaks - grouped by countries of issue - Asia - Armenia.


Arménsko


2023 - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici a Kláštor Tatev (Spoločné vydanie Arménska so Slovenskom)


Relevantné atribúty:

» Spoločné vydanie

» Slovenský autor (výtvarný návrh dvoch poštových poštových známok) - Peter Augustovič

» Poštová známka - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici, nápis: "CHURCH OF SAINT GEORGE IN NITRIANSKA BLATNICA"

» Tlačový list v špeciálnej úprave - potlačené kúpony a okraje - štátne vlajka Slovenska (2x), štátny znak Slovenska, nápis: "ARMENIA - SLOVAKIA JOINT ISSUE"

» Obálka prvého dňa (FDC) - nápisy: "ARMENIA - SLOVAKIA JOINT ISSUE" a "CHURCH OF SAINT GEORGE IN NITRIANSKA BLATNICA"

» Pečiatka prvého dňa - nápisy: "ARMENIA - SLOVAKIA JOINT ISSUE" a "CHURCH OF SAINT GEORGE IN NITRIANSKA BLATNICA"

Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie Arménska so Slovenskom - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici a Kláštor Tatev - Peter Augustovič
Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie Arménska so Slovenskom - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici a Kláštor Tatev - Peter Augustovič


Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie Arménska so Slovenskom - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici a Kláštor Tatev - Peter Augustovič


Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie Arménska so Slovenskom - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici a Kláštor Tatev - Peter Augustovič


Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori, Pamiatky a pamätihodnosti


___ . ___
Author: Vojtech Jankovič

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists