1400th anniversary of the Formation of the Samo Empire

Commemorative postage stamp commemorating the 1400th anniversary of the founding of the Samo Empire in 623.

10. 10. 2023

Armenia

Armenia
Author: Vojtech Jankovič
Published: 28. 04. 2023 01:18

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).ARMENIA


2023 - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (Spoločné vydanie so Slovenskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, poštová známka - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici, slovenský autor výtvarného návrhu - akad. mal. Peter Augustovič

Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici2023 - Kláštor Tatev (Spoločné vydanie so Slovenskom)


Relevantné atribúty: Spoločné vydanie, slovenský autor výtvarného návrhu - akad. mal. Peter Augustovič

Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici


Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici


Slovaciká - Arménsko - Spoločné vydanie - Kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici
Pozri tiež: Spoločné vydania so Slovenskom, Slovenskí autori
___ . ___
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists