Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Tematická aukcia FilaNotes: Nechajme známky a celistvosti rozprávať

Ilegálne a nežiaduce vydania - Arabské šejkáty

Ilegálne a nežiaduce vydania - Arabské šejkáty

Arabské šejkáty


Ilegálne a nežiaduce vydania - Arabské šejkáty.


Pravdepodobne každý zberateľ sa už stretol s farebnými známkami s atraktívnymi motívmi s názvom krajiny Ajman, Dubai, Sharjah & Dependences, Fujeira, Ras Al Khaima alebo Umm-al-Qiwain. Menej znalí si ich bez váhania kúpia a zaradia do zbierky, znalejší nad nimi váhajú, a tí ktorí presne vedia, o čo ide, sa im radšej veľkým oblúkom vyhýbajú. Prečo? V čom je háčik? Aby sme zodpovedali na tieto otázky, musíme poznať aspoň stručne históriu tohto územia (pozri napr. [1]) a poznať základné pojmy riadne (legálne) vydanie, nežiaduce vydanieilegálne vydanie [2].

Známky arabských šejkátov (tzv. Trucial States: Abu Dhabi (slov. Abú Zabí), Ajman (slov. Adžmán), Dubai (slov. Dubaj), Sharjah & Dependences (slov. Šardžá a menšie enklávy), Fujeira (slov. Fudžajra), Ras Al Khaima (slov. Rás al-Chajmá) a Umm al-Quwain (slov. Umm al-Kuvajn)) dávajú krásny príklad ako je dôležité poznať históriu a skutkový stav. Znalci histórie južného pobrežia Perzského zálivu vedia, že klasifikácia známok závisí od dátumu ich vydania, ktorý rozhoduje o tom, či ide o známky riadneho vydania, nežiaduceho vydania alebo dokonca ilegálneho vydania. Platí totiž pravidlo, že všetky vydania poštových známok arabských šejkátov vydané do 20. mája 1967 považujeme za riadne poštové známky a preto ich možno bez akýchkoľvek obmedzení zaradiť do zbierok a súťažných exponátov (obr. 1).

Poštová známka Ajman - Letné olympijské hry Tokio 1964
 
Obr. 1 - (Riadna) známka Adžmánu vydaná roku 1964.

Od tohto dátumu však viacerí panovníci podpísali dohody s filatelistickými agentúrami (niektorí s dvoma rôznymi agentúrami súčasne) a svetové trhy zaplavili obrovské množstvá známok so všetkými módnymi námetmi toho obdobia, najmä reprodukciami európskeho maliarstva (mnohé z nich boli akty, čo vyvoláva pochybnosti, či sa vôbec niekedy objavili v príslušnej krajine). Preto známky arabských šejkátov vydané po tomto dátume označila FIP za nežiaduce vydania a nemali by sa objavovať v súťažných výstavných exponátoch (ich zaradenie do zbierky je vecou každého zberateľa) (obr. 2).

Poštová známka Ajman - Letné olympijské hry Mexiko 1968
 
Obr. 2 - (Nežiaduca) známka Adžmánu vydaná roku 1968 (známka je vytlačená už s pečiatkou).

Ďalším dôležitým dátumom je 2. december 1971, keď sa arabské šejkáty spojili a vytvorili Spojené arabské emiráty. Takto vznikol legitímny štátny útvar s umiernenou známkovou politikou, ktorého známkové vydania možno opäť považovať za riadne poštové známky vhodné na zaradenie do filatelistických exponátov (obr. 3).

Poštová známka UAE - Letné olympijské hry Soul 1988
 
Obr. 3 - (Riadna) známka Spojených arabských emirátov vydaná roku 1988.

Celá záležitosť sa komplikuje ešte tým, že známky šejkátov platili až do konca roku 1972, čo pravdepodobne využili pôvodne poverení súkromní vydavatelia na základe zmluvy s pôvodnými zástupcami šejkátov a vydávali známky pre jednotlivé šejkáty aj ďalej. Takto vydané známky sú však už zo svojej podstaty klasifikované ako ilegálne vydania (z dôvodu neexistujúceho štátneho útvaru), preto sú vo filatelistických exponátoch absolútne neprípustné (do zbierky ich samozrejme možno zaradiť, ale ich filatelistická hodnota je absolútne nulová) (obr. 4). Táto filatelistická smršť sa skončila až roku 1973, odkedy platia na celom území len známky Spojených arabských emirátov.

Poštová známka Fujeira - Letné olympijské hry Mníchov 1972
 
Obr. 4 - (Ilegálna) známka Fudžairy vydaná roku 1972 (známka je vytlačená už s pečiatkou).

Z uvedeného vyplýva, že len dôkladné poznanie emisie, dátumu jej vydania a krajiny pôvodu vedie k správnej identifikácii známok a odpovedá na otázky, akú filatelistickú hodnotu známka má a či ju možno zaradiť do filatelistického exponátu.


Možnosti zbierania a využitia vo filatelistických exponátoch


Pretože niektoré motívy známok arabských šejkátov sú skutočné výnimočné, môžeme si položiť otázku, či predsa len nemožno nežiaduce alebo dokonca ilegálne známky za nejakých okolností použiť vo filatelistickom exponáte? A ak áno, za akých podmienok? Otázka je plne legitímna, lebo mnohí zberatelia riešia dilemu ako filatelisticky dokumentovať historické fakty alebo osobnosti, keď sú zobrazené len na známkach nežiaducich alebo dokonca ilegálnych vydaní. Z vyššie uvedeného textu vyplýva, že známky ilegálnych vydaní nemožno(!) v žiadnom prípade využiť v súťažnom filatelistickom exponáte! V prípade známok nežiaducich vydaní existuje istá možnosť, ktorá je síce veľmi obmedzená, ale predsa sa dá využiť.

Známky nežiaducich vydaní mali teoreticky svoju poštovú platnosť, preto ak sú poštovo znehodnotené, dokladujú poštové použitie, t.j. splnenie svojho primárneho poštového poslania. Preto v takomto prípade nie je dôvod nezaradiť ich do filatelistického exponátu. Ale pozor! Na tento fígeľ prišli aj vydavatelia a úplne bežne začali tieto známky predávať pečiatkované alebo dokonca rovno tlačiť s pečiatkami (obr. 2 a obr. 4). Treba si preto dať veľký pozor, aby poštová pečiatka bola skutočná, čo sa dá väčšinou odhaliť zrakom, no jednoznačne to môžeme overiť, len ak máme k dispozícii známky na celej poštovej zásielke. Inými slovami, jediným možným a úplne prípustným použitím známok nežiaducich vydaní vo filatelistických exponátoch je ich zaradenie na kompletných celistvostiach, ktoré majú všetky náležitosti poštovej prevádzky.

Ako príklad uvádzame doporučenú zásielku šejkátu Adžmán (angl. Ajman) zaslanú hlavným poštovým úradom filatelistickému vydavateľovi Minkus v USA, ktorá dokladuje, že poštový úrad v Adžmáne mal známky k dispozícii. Ide o celistvosť filatelistického charakteru, nesie však všetky náležitosti správne poštovou prevádzkou prepravenej zásielky vrátane dátumu použitia 10. 1. 1969, čo je obdobie existencie šejkátu Adžmán pred vznikom Spojených arabských emirátov. Pre úplnosť uvedieme, že známky vyšli presne 10. 1. 1969, takže ide o prvý deň použitia týchto známok (FDC) (obr. 5).

Doporučený list Ajman - Velikáni Tour de France
 
Obr. 5 - Riadne poštou prepravená doporučená zásielka s (nežiaducimi) známkami Adžmánu, zaslaná z hlavného poštového úradu do USA v  prvý deň vydania známok 10. 1. 1969.


A na dôkaz, že nežiaduce známky v použitej forme na riadne poštou prepravenej celistvosti sa skutočne môžu použiť aj v kvalitných filatelistických exponátoch, pripájam dve ukážky listov z môjho exponátu "My Life as a Bicycle". Exponát sa mnohokrát zúčastnil medzinárodných výstav najvyššieho rangu a zatiaľ nikto nič proti použitiu tejto celistvosti nenamietal. Prvá ukážka je z verzie exponátu na Medzinárodnej výstave ANTVERPIA 2010 s použitím kompletnej celistvosti. Druhá ukážka je z verzie exponátu na Svetovej filatelistickej výstave PHILANIPPON 2011, na ktorej som kvôli úspore miesta, použil len pohľad na známku, ktorú tematicky využívam (T. Simpson) a zmenšenú kópiu celistvosti ako dôkaz, že je riadne prepravená poštou.

Exponát My Life as a Bicycle

Exponát My Life as a Bicycle


Referencie a použité zdroje


[1] Mackay, J.: Známky a čaro filatelie, Fortuna Libri, Bratislava 2007.

[2] Schiller, D.: Ilegální a nežádoucí vydání, Temaforum 39/2003 – 43/2004, Zpravodaj České námětové společnosti SČF.

_________________________________ . _________________________________Viac informácií o námetovej filatelii a zaraďovaní filatelistických materiálov do exponátu nájdete v sekcii Námetová filatelia.

______________________________________


Napíšte nám
Ak máte nejasnosti alebo potrebujete poradiť, neváhajte nás osloviť. Tiež uvítame vaše pripomienky, námety a vecné príspevky - prispejte k zvýšeniu transparentnosti obchodu so známkami a pomôžte eliminovať tých obchodníkov a špekulantov, ktorí sa snažia priživiť na dôverečivosti a často aj neznalosti zberateľov. A hlavne, nenechajte sa oklamať a neutrácajte peniaze za bezcenné papieriky!


Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 01. 2011 19:26 Poslať komentár

Ilegálne a nežiaduce vydania - Arabské šejkáty

Ilegálne a nežiaduce vydania - Arabské šejkáty
Ilegálne a nežiaduce vydania - Arabské šejkáty
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Každá činnosť je autoportrétom človeka, ktorý ju vykonal.

(anonym)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.