Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 3/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

29. 12. 2023

Nové vydania, inaugurácie, najkrajšie známky, súťaže:
Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2015

Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2015
Autor: Redakcia Spravodajcu ZSF
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk
Publikované: 27. 12. 2015 17:31

Oznámenie o usporiadaní ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2015, ktorú vyhlasuje Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s.

Zväz slovenských filatelistov vyhlasuje v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s., verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2015. Anketa, ako každý rok aj tento, poslúži na spoznanie názoru filatelistickej verejnosti na súčasnú slovenskú známkovú tvorbu a prispeje k jej ďalšiemu smerovaniu.

Účastníci ankety majú odpovedať na jedinú anketovú otázku:

„Ktorú slovenskú poštovú známku vydanú v roku 2015 považujete za najkrajšiu?"


Anketa o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2015


V odpovedi uveďte iba jednu známku. Vaše vyjadrenie posielajte najlepšie na poštovom lístku s uvedením vašej poštovej adresy a s podpisom na adresu: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, alebo na adresu POFISu: anketa.znamka@slposta.sk najneskôr do 31. mája 2016. Lístok označte heslom ANKETA 2015.

Hromadne zaslané lístky v jednej zásielke nebudú do hodnotenia v ankete prijaté. Každý účastník ankety získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou s prítlačou najkrajšej známky roku 2015 a bude zaradený do žrebovania o vecné ceny. Vydané známky boli priebežne reprodukované v Spravodajcovi ZSF, alebo sú na internetových stránkach POFISu Slovenskej pošty, a. s. www.pofis.sk. V odpovedi na anketovú otázku uveďte katalógové číslo známky, prípadne názov emisie.


Komentáre (a odporúčania)


K. Milan, Trenčín:
      Pre účasť v ANKETE 2015 je rozhodujúci termín – do 31. 5. 2016.
      Zúčastniť sa ANKETY 2015 je teda možné už od 1. 1. 2016.
      Odporúčam sa ANKETY zúčastniť čím skôr a nenechávať to na poslednú chvíľu.


Prehľad známok v ankete


Všetky slovenské poštové známky vydané v roku 2015 nájdete aj v nasledujúcom prehľade:


Autor: Redakcia Spravodajcu ZSF

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov