Osobnosti: Štefan Pilárik (1615 – 1693) - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING 	 Tematická aukcia FilaNotes: OLYMPIJSKÉ HRY A VEĽKÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA, ŠPORT, SOKOLSTVO & SKAUTING
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Tematická aukcia FilaNotes: Nechajme známky a celistvosti rozprávať

Osobnosti: Štefan Pilárik (1615 – 1693)

Osobnosti: Štefan Pilárik (1615 – 1693)

Poštová známka


Osobnosti: Štefan Pilárik (1615 – 1693)Poštová známka Osobnosti: Štefan Pilárik (1615 – 1693)
Osobnosti: Štefan Pilárik (1615 – 1693)

Poštová známka z emisného radu Osobnosti pripomínajúca 400. výročie narodenia slovenského básnika, prekladateľa a autora autobiografických diel Štefana Pilárika.

Deň vydania: 06. 02. 2015
Nominálna hodnota: 0.60 €
Rozmery známky: 40 x 30
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 100
Počet známok v sérii: 1
Líniová rozkresba známky : Mgr. art. Jozef Česla
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 2000000
Textový motív: Štefan Pilárik (1615 – 1693)
Obrazový motív: Podobizeň Štefana Pilárika, v pozadí detail textu z Pilárikovej modlitebnej knihy Favus distillans.

Pôvodný výtvarný návrh (1):

Poštová známka Osobnosti: Štefan Pilárik (1615 – 1693)  (Pôvodný výtvarný návrh)


Tematický popis a súvislosti::

Evanjelický kňaz, pozoruhodný poet a prozaik barokového obdobia. Žil v búrlivom období konfesionálnych sporov, tureckých útokov a protihabsburských vystúpení. Aktuálne spoločenské dianie a autorov dramatický osud sa odzrkadlili aj v jeho tvorbe.

Štefan Pilárik sa narodil roku 1615 v Očovej, v rodine evanjelického kňaza, zomrel v roku 1693 v hornolužickej exulantskej obci Neusalz na území dnešného Nemecka. Za kňaza ho vysvätili v roku 1639 vo Zvolene. Horlivo slúžil v Dolnej Strehovej, Spišskej Teplici, Liptovskom Ondrejove, Trenčíne, Beckove a od roku 1663 v Senici. V roku 1673 odišiel cez Wroclaw do exilu, do Nemecka a ako kazateľ pôsobil v Neusalzi až do svojej smrti roku v 1693. Do literatúry vstúpil ako prekladateľ nemeckej protestantskej literatúry. Prvé jeho autorské diela boli modlitebné a spevníkové knihy pre praktické potreby kňazov aj veriacich: Favus distillans (Med tečúci, Levoča 1648) a Davidova harfa (Trenčín 1652).

Z literárneho hľadiska najväčší význam má jeho epicko-reflexívna báseň Sors Pilarikiana – Osud Pilárika Štefana, ktorá vyšla v slovenčiacej češtine v Žiline 1666. Autor v nej spracováva svoje zážitky z roku 1663, keď prežil dva mesiace v tureckom zajatí. Svoje svedectvo zachytil realistickým štýlom, uvádza presné fakty, dáta a historické udalosti. Toto dielo sa stalo svojou protitureckou tematikou memoárového charakteru jedinou zachovanou prácou tohto druhu v slovenskej literatúre. K textu sú pripojené dve básne Píseň o zemi uherské a Rozjímání, v ktorých rozvíja moralizujúce myšlienky na nápravu ľudstva.

Ďalšie práce Pilárik vydal v nemeckom jazyku. Zážitky z tureckého zajatia prezentoval aj v autobiografickej próze Turcico-Tartarica crudelitas (Turecko-tatárska ukrutnosť, Bautzen 1684). V tejto poetickej mystickej próze vykresľuje skutočnosť pod vplyvom svojho konfesionálneho presvedčenia. Autorovo myslenie a jeho život na báze dobovej cirkevnej histórie sa manifestovalo v ďalšej autobiografii Currus Jehovae mirabilis (Podivuhodný voz boží, Wittenberg 1678). V stostránkovej práci skonfrontoval životnú realitu s nábožensko-mystickým myslením, čitateľovi programovo ponúkal svoje kazateľské a nábožensko-výchovné predstavy. V tejto knihe sa zachoval aj jediný autentický portrét Štefana Pilárika. Na poštovej známke a FDC boli použité motívy z Pilárikovej modlitebnej knihy Favus distillans zo zbierok Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Autor (zdroj) popisu: PhDr. Klára Mészárosová


Súvisiace články (1):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Osobnosti: Štefan Pilárik (1615 – 1693)

Osobnosti: Štefan Pilárik (1615 – 1693)
Osobnosti: Štefan Pilárik (1615 – 1693)
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Všetko bohatstvo, sláva a moc sú úplne bezvýznamné, ak ste chorí, alebo mŕtvi. "Najbohatší pacient nemocnice" a "najbohatší človek cintorína" sú veľmi zlé posty.

(Guy Kawasaki)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.