Veľká noc 2015: Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / English  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Zberateľský veľtrh BRATISLAVSKÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 2020

Veľká noc 2015: Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku

Veľká noc 2015: Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku

Poštová známka


Veľká noc 2015: Veľkonočné motívy v diele Karola OndreičkuPoštová známka Veľká noc 2015: Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku
Veľká noc 2015: Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku

Poštová známka vydaná k Veľkej noci v roku 2015 s veľkonočným motívom hlavy Krista z roku 1940 od slovenského výtvarníka Karola Ondreičku.

Deň vydania: 06. 03. 2015
Nominálna hodnota: 0,45 €
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Výtvarný návrh známky: akad. mal. Vladislav Rostoka
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 1700000
Textový motív: KAROL ONDREIČKA / HLAVA KRISTA / : 1940
Obrazový motív: Hlava Krista s tŕňovou korunou.

Pôvodný výtvarný návrh(y) (1):

Poštová známka Veľká noc 2015: Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku (Pôvodný výtvarný návrh(y))

Poznámka: Známky sú obohatené vôňou eukalyptu.


Tematický popis a súvislosti:

Karol Ondreička je po M. Benkovi a popri M. A. Bazovskom a J. Alexym predstaviteľom umeleckej generácie, ktorá sa usilovala o spojenie zásad moderného umenia s osobitým slovenským výrazom. Narodil sa v roku 1898 v Dubnici nad Váhom, v r. 1927 vyštudoval odbor dekoratívnej maľby na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe. Po štúdiách pôsobil ako profesor kreslenia na viacerých stredných školách, od roku 1936 sa zamestnal v Štátnom ústave pre zveľaďovanie živností v Martine, neskôr sa stal vedúcim oddelenia ľudovej a umeleckej výroby. Od roku 1932 pravidelne ilustroval knihy vydavateľstva Matice slovenskej a takisto legendárny detský časopis Slniečko. Po utlmení aktivít Matice slovenskej sa v r. 1951 presťahoval do Bratislavy, od roku 1953 pôsobil ako učiteľ, od roku 1954 ako docent kreslenia a maľovania na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave.

Karol Ondreička predovšetkým vo svojom vrcholnom období (1930 – 1935) sa podobne ako jeho súputníci inšpiroval tradičným spôsobom života v horských oblastiach Slovenska. V jeho tvorbe však nenájdeme len heroizujúce obrazy namáhavej práce v drsnej, ale krásnej prírode, ani obrazy výrazných až symbolických ľudských typov a jánošíkovských hrdinov, ale často aj reálne obrazy ľudí na cestách, putujúcich za nejakým účelom, za prácou, alebo s výsledkami práce, kráčajúcich v sprievodoch, procesiách. Okrem toho vniesol do nášho maliarstva témy, ktoré v ňom predtým neboli a ktoré sa vyskytovali skôr v literatúre alebo vo fotografii − smútočné zhromaždenia, dušičkové výjavy, problém vysťahovalectva, práce na železnici. Popri tradičných drevorubačoch a zbojníkoch sa objavovali aj dovtedy nestvárnené postavy z hôr – pytliaci, trampi, horolezci.

Ako jediný z významnejších moderných umelcov pravidelne zobrazoval Madonu s dieťaťom. Pokúšal sa o moderný a zároveň slovenský, o kresťanský ale zároveň aj sociálne ukotvený obraz Madony − matky. Uplatnil pritom svoje ilustrátorské záujmy a skúsenosti, hlavnú tému často obohatil nielen o typické postavy ľudí v slovenských horách, ale aj o zvieratá a rozprávkové bytosti. Trpiaci Kristus ako „mužský“ náprotivok Madony sa objavoval v jeho vtedajších prácach tiež, avšak oveľa zriedkavejšie. V sérii Kristových hláv z roku 1940 sa vykryštalizoval pozoruhodný nordický typ Spasiteľa s plavými vlasmi a modrými očami. Autor sa sústredil na jeho tvár − vznikli tak imaginárne portréty bolestného Krista s výraznou, až naturalistickou tŕňovou korunou. .

Popri ilustráciách sa autor príležitostne venoval aj grafickej tvorbe. V polovici 30-rokov vznikla aj séria drevorytov, medzi nimi aj kompozícia Pod krížom. Zobrazuje obľúbený námet vtedajšieho výtvarného umenia, ale aj fotografie – tri dedinčanky s nošami a veľkými šatkami sa v zbožnej úcte sústredia okolo prícestného kríža. Stranou stojí očividne nezúčastnene muž, opierajúci sa o valašku. Obvyklý výjav tak nadobúda iný zmysel.

Autor (zdroj) popisu: Aurel Hrabušický


Súvisiace materiály (2):

Poštová známka Vianoce 2015: Vianočné motívy v diele Karola OndreičkuPoštová známka
Vianoce 2015: Vianočné motívy v diele Karola Ondreičku
Celinová pohľadnica Veľká noc 2015: Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku (šuhaj a dievčina)Celinová pohľadnica
Veľká noc 2015: Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku (šuhaj a dievčina)

Súvisiace články (1):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2015Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
Veľká noc 2015: Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku

Veľká noc 2015: Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku
Veľká noc 2015: Veľkonočné motívy v diele Karola Ondreičku
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Ľudia kupujú to, čo chcú, keď to chcú viac ako chcú peniaze, ktoré to stojí.

(Zig Ziglar)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
  Možnosti spolupráce Podmienky reklamy Kontakty
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2020 FilaNotes Všetky práva vyhradené.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk