M. Bachratý: SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história (predstavenie publikácie)

Predstavenie odbornej monografie SLOVENSKO 1938-1945 Poštová história, ktorej autorom je Miroslav Bachratý

08. 11. 2020

Príležitostná pečiatka:
90. výročie vydania prvej poštovej známky ČSR

90. výročie vydania prvej poštovej známky ČSR
Deň používania: 18. 12. 2008
 

Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 90. výročie vydania prvej poštovej známky ČSR
Príležitostná ručná pečiatka používaná pri príležitosti 90. výročie vydania prvej poštovej známky ČSR


Deň používania: 18. 12. 2008
Pošta: Trenčín 1
Farba: čierna
Autor: Ivan Kubela, Vladimíra Kmeťová
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Odborné sekcie

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov