XXXII. Letné olympijské hry Tokio 2020 - Štafetový beh

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXII. Letných olympijských hier Tokio 2020 s námetom štafetového behu (atletika).

14. 04. 2021

Poštová známka:
80. výročie podpísania Clevelandskej dohody

80. výročie podpísania Clevelandskej dohody
Deň vydania: 20. 10. 1995
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 5 Sk
Rozmery známky: 40 x 23 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 50
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 1180000

Príležitostná poštová známka venovaná 80. výročiu podpísania Clevelandskej dohody v roku 1915.


Textový motív: CLEVELANDSKÁ / DOHODA / 22.-23.10.1915

Obrazový motív: Symbolický motív trojlistu lipy zakomponovaný v určitom geopriestore so siluetou mapy ČSR a uzavretý slovenskou trikolórou.

Tematický popis a súvislosti:

Clevelandská dohoda - prvý dokument o spoločnom postupe amerických Slovákov a Čechov v boji o získanie samostatnosti českých krajín a Slovenska v spoločnom štátnom zväzku s úplnou autonómiou Slovenska. Dohoda bola schválená na konferencii Slovenskej ligy v Amerike a Českého národného združenia v dňoch 22.-23.10.1915 v Clevelande. Roku 1918 na ňu nadviazala Pittsburská dohoda.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov