Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Vychádza nový špecializovaný katalóg SLOVENSKO 1939 - 1945! Je dôvod, prečo by sme ho mali mať?

75 rokov Univerzity Komenského

75 rokov Univerzity Komenského

Poštová známka


75 rokov Univerzity KomenskéhoPoštová známka 75 rokov Univerzity Komenského
75 rokov Univerzity Komenského

Príležitostná poštová známka venovaná 75. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave.

Deň vydania: 18. 10. 1994
Koniec platnosti: 31. 12. 2009
Nominálna hodnota: 12 Sk
Rozmery známky: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh známky: Prof. akad. mal. Dušan Kállay
Rytina známky: Martin Srb
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad: 2270000
Textový motív: UNIVERSITAS / COMENIANA / BRATISLAVENSIS / 1919-1994
Obrazový motív: Averz univerzitnej medaily (autor O. Španiel) so symbolmi jednotlivých 12 fakúlt.


Tematický popis a súvislosti::

Základ založenia Univerzity Komenského v Bratislave vytvorilo v roku 1919 Národné zhromaždenie ČSR. V novokonštituovanom Československu vznikla tak prvá slovenská vysoká škola. Výučbou na Lekárskej fakulte započala svoju činnosť v školskom roku 1991/1920. Naviazala tak v šírení vzdelanosti na krátkodobé pôsobenie maďarskej Alžbetínskej univerzity (1914 - 1919) v Bratislave. Založenie UK v Bratislave malo zásadný význam v rozvoji vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Priorita v založení Univerzity Komenského má určitú historickú paralelu s prvou vysokoškolskou inštitúciou, založenou na území Slovenska vôbec. Academia Istropolitana, založená kráľom Matejom Korvínom v roku 1467, aj keď pôsobila pomerne krátku dobu, predstavuje začiatky tradície Bratislavy ako vysokoškolského mesta, ktorú Univerzita Komenského svojím vznikom a prácou významne obohatila.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
75 rokov Univerzity Komenského

75 rokov Univerzity Komenského
75 rokov Univerzity Komenského
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Prečo usilovne pracovať? Pretože práca je najlepší, ba možno jediný prostriedok, ako získať úctu k sebe samému.

(Peter Buffett)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.