Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
Ponuka personalizovaných tlačových listov (PersUTL)
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Tematická aukcia FilaNotes: Nechajme známky a celistvosti rozprávať

70. výročie Slovenského národného povstania

70. výročie Slovenského národného povstania

Poštová známka


70. výročie Slovenského národného povstaniaPoštová známka 70. výročie Slovenského národného povstania
70. výročie Slovenského národného povstania

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania.

Deň vydania: 29. 08. 2014
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 37,5 x 37,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 35
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 500000
Textový motív: 70. výročie SNP - Obete varujú (1969) / J. Jankovič, 2014
Obrazový motív: Monumentálne dielo akademického sochára Jozefa Jankoviča z roku 1969 „Obete varujú“, ktoré tvorí integrálnu súčasť pamätníka SNP v Banskej Bystrici od architekta Dušana Kuzmu.

Pôvodný výtvarný návrh (1):

Poštová známka 70. výročie Slovenského národného povstania (Pôvodný výtvarný návrh)


Tematický popis a súvislosti::

Slovenské národné povstanie (SNP) roku 1944 patrí k najväčším ozbrojeným antifašistickým vystúpeniam v rokoch druhej svetovej vojny. Na jeho príprave sa od decembra 1943 podieľali slovenskí politickí predstavitelia ľavicovo-komunistického a občiansko-demokratického ilegálneho antifašistického hnutia s vojenským ústredím, založeným na jar roku 1944 na Veliteľstve pozemného vojska slovenskej armády v Banskej Bystrici. Cieľom povstania bolo v príhodnej chvíli vojensky vystúpiť proti nacistickému Nemecku a jeho domácim spolupracovníkom a v spolupráci so spojeneckými mocnosťami previesť Slovensko z postavenia vazalského štátu tretej ríše do antifašistického spojeneckého tábora. Slovenskí antifašisti vypracovali dva varianty povstania – optimálny, ktorý počítal s koordinovaným vystúpením slovenskej armády a spojencov; a krízový, ktorý počítal s ozbrojeným odporom za každú cenu, ak by sa nacistické Nemecko pokúsilo okupovať územie Slovenskej republiky. Dňa 29. 8. 1944 sa nemecké vojská pokúsili vojensky obsadiť Slovensko, čo bolo signálom pre vojenské ústredie, aby vyhlásilo povstanie v krízovom variante. Do ozbrojeného odporu proti nemeckej okupácii sa postupne zapojilo cca 60 000 vojakov slovenskej armády a okolo 12 – 15 000 partizánov. Na území stredného Slovenska s centrom v Banskej Bystrici sa vytvorilo súvislé oslobodené územie, ktoré sa vydržalo brániť nemeckej presile takmer dva mesiace. V záverečnej fáze nemecká armáda na potlačenie povstania použila vojenské jednotky v sile takmer štyroch divízií. Organizovaný vojenský odpor v SNP bol zlomený koncom októbra 1944. Mnohé vojenské jednotky však nekapitulovali a v slovenských horách vydržali bojovať až do konca vojny.

Námetom známky je monumentálne dielo akademického sochára Jozefa Jankoviča z roku 1969 „Obete varujú“, ktoré tvorí integrálnu súčasť pamätníka SNP v Banskej Bystrici od architekta Dušana Kuzmu.

Súsošie prof. Jozefa Jankoviča malo pohnutý osud, pretože v roku 1972 bolo z pamätníka odstránené a vrátené na pôvodné miesto až dlho po Nežnej revolúcii, a to v roku 2004. V tomto roku si preto pripomíname viaceré zaujímavé výročia, ktoré súvisia nielen so samotným Slovenským národným povstaním, ale aj s jeho najvýznamnejším pamätníkom, skvostom slovenskej modernej architektúry. Ide o 45. výročie vzniku tohto súsošia so silným morálnym posolstvom a o 10. výročie vrátenia súsošia na jeho pôvodné miesto situované v priereze centrálnej hmoty pamätníka symbolizujúcej preseknutie jánošíkovského klobúka.

Vydaním tejto poštovej známky vyjadruje Slovenská pošta, a.s., úctu Slovenskému národnému povstaniu a tiež tvorbe prof. Jozefa Jankoviča. Ten patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších súčasných slovenských sochárov a daná poštová známka je jeho prvým autorským dielom v oblasti slovenskej zámkovej tvorby, nakoľko patrí aj medzi priekopníkov a zakladateľov modernej, počítačovej grafiky.

Autor (zdroj) popisu: PhDr. Anton Hrnko, CSc. a Tlačová správa Slovenskej pošty, a. s.


Súvisiace filatelistické materiály (3):

Poštový lístok s prítlačou 70. výročie SNP (10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie)Poštový lístok s prítlačou
70. výročie SNP (10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie)
Príležitostná pečiatka 70. výročie Slovenského národného povstaniaPríležitostná pečiatka
70. výročie Slovenského národného povstania
Príležitostná pečiatka Propagačná filatelistická výstava k 70. výročiu SNPPríležitostná pečiatka
Propagačná filatelistická výstava k 70. výročiu SNP

Súvisiace články (1):

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2014Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2014Zdroj: Slovenská pošta/POFIS
 Poslať komentár

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia

TOP filatelistické podujatia
TOP filatelistické podujatia
Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
 

... všetky akcie a podujatia

Najbližšie akcie a podujatia
70. výročie Slovenského národného povstania

70. výročie Slovenského národného povstania
70. výročie Slovenského národného povstania
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Zmena nie je udalosť, je to proces. Zvládnuť proces vyžaduje vytrvalosť.

(Chip Heath, Dan Heath)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.