Aktuálne novinky a nové materiály v odbornej sekcii SLOVACIKÁ - 2/2023

Prehľad aktuálnych noviniek a nových materiálov v sekcii SLOVACIKÁ.

09. 08. 2023

Poštová známka:
70. výročie Slovenského národného povstania

70. výročie Slovenského národného povstania
Deň vydania: 29. 08. 2014
Nominálna hodnota: 0,65 €
Rozmery známky: 37,5 x 37,5 mm
Forma tlačového listu: TL
Počet známok na tlačovom liste: 35
Počet známok v sérii: 1
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače: Ofset
Náklad: 500000

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania.


Textový motív: 70. výročie SNP - Obete varujú (1969) / J. Jankovič, 2014

Obrazový motív: Monumentálne dielo akademického sochára Jozefa Jankoviča z roku 1969 „Obete varujú“, ktoré tvorí integrálnu súčasť pamätníka SNP v Banskej Bystrici od architekta Dušana Kuzmu.

Pôvodný výtvarný návrh(y):

Poštová známka 70. výročie Slovenského národného povstania (Pôvodný výtvarný návrh(y))


Tematický popis a súvislosti:

Slovenské národné povstanie (SNP) roku 1944 patrí k najväčším ozbrojeným antifašistickým vystúpeniam v rokoch druhej svetovej vojny. Na jeho príprave sa od decembra 1943 podieľali slovenskí politickí predstavitelia ľavicovo-komunistického a občiansko-demokratického ilegálneho antifašistického hnutia s vojenským ústredím, založeným na jar roku 1944 na Veliteľstve pozemného vojska slovenskej armády v Banskej Bystrici. Cieľom povstania bolo v príhodnej chvíli vojensky vystúpiť proti nacistickému Nemecku a jeho domácim spolupracovníkom a v spolupráci so spojeneckými mocnosťami previesť Slovensko z postavenia vazalského štátu tretej ríše do antifašistického spojeneckého tábora. Slovenskí antifašisti vypracovali dva varianty povstania – optimálny, ktorý počítal s koordinovaným vystúpením slovenskej armády a spojencov; a krízový, ktorý počítal s ozbrojeným odporom za každú cenu, ak by sa nacistické Nemecko pokúsilo okupovať územie Slovenskej republiky. Dňa 29. 8. 1944 sa nemecké vojská pokúsili vojensky obsadiť Slovensko, čo bolo signálom pre vojenské ústredie, aby vyhlásilo povstanie v krízovom variante. Do ozbrojeného odporu proti nemeckej okupácii sa postupne zapojilo cca 60 000 vojakov slovenskej armády a okolo 12 – 15 000 partizánov. Na území stredného Slovenska s centrom v Banskej Bystrici sa vytvorilo súvislé oslobodené územie, ktoré sa vydržalo brániť nemeckej presile takmer dva mesiace. V záverečnej fáze nemecká armáda na potlačenie povstania použila vojenské jednotky v sile takmer štyroch divízií. Organizovaný vojenský odpor v SNP bol zlomený koncom októbra 1944. Mnohé vojenské jednotky však nekapitulovali a v slovenských horách vydržali bojovať až do konca vojny.

Námetom známky je monumentálne dielo akademického sochára Jozefa Jankoviča z roku 1969 „Obete varujú“, ktoré tvorí integrálnu súčasť pamätníka SNP v Banskej Bystrici od architekta Dušana Kuzmu.

Súsošie prof. Jozefa Jankoviča malo pohnutý osud, pretože v roku 1972 bolo z pamätníka odstránené a vrátené na pôvodné miesto až dlho po Nežnej revolúcii, a to v roku 2004. V tomto roku si preto pripomíname viaceré zaujímavé výročia, ktoré súvisia nielen so samotným Slovenským národným povstaním, ale aj s jeho najvýznamnejším pamätníkom, skvostom slovenskej modernej architektúry. Ide o 45. výročie vzniku tohto súsošia so silným morálnym posolstvom a o 10. výročie vrátenia súsošia na jeho pôvodné miesto situované v priereze centrálnej hmoty pamätníka symbolizujúcej preseknutie jánošíkovského klobúka.

Vydaním tejto poštovej známky vyjadruje Slovenská pošta, a.s., úctu Slovenskému národnému povstaniu a tiež tvorbe prof. Jozefa Jankoviča. Ten patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších súčasných slovenských sochárov a daná poštová známka je jeho prvým autorským dielom v oblasti slovenskej zámkovej tvorby, nakoľko patrí aj medzi priekopníkov a zakladateľov modernej, počítačovej grafiky.


Autor (zdroj) popisu: PhDr. Anton Hrnko, CSc. a Tlačová správa Slovenskej pošty, a. s.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov