80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 80. výročia Karpatsko-duklianskej operácie.

28. 08. 2024

Príležitostná pečiatka:
Propagačná filatelistická výstava k 70. výročiu SNP

Propagačná filatelistická výstava k 70. výročiu SNP
Deň používania: 28. 08. 2014
 
Pošta: TRENČÍN 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná pri príležitosti konania propagačnej filatelistickej výstavy k 70. výročiu SNP v Trenčíne.


Textový motív: FILATELISTICKÁ / VÝSTAVA / 70. / VÝROČIE / SNP

Obrazový motív: Trenčiansky hrad, holubica.

Výtvarný návrh pečiatky: Adrian Ferda

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov