03. 12. 2023

Postage Stamp:
70th anniversary of the Slovak National Uprising

70th anniversary of the Slovak National Uprising
Date of Issue: 29. 08. 2014
Face value: 0,65 €
Postage stamp dimensions: 37,5 x 37,5 mm
Printing sheet form: TL
Stamps in printing sheet: 35
Stamps in set: 1
Printing company: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Czech Republic
Printing technique: Offset
Amount printed: 500000

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania.


Text motifs: 70. výročie SNP - Obete varujú (1969) / J. Jankovič, 2014

Pictorial motifs: Monumentálne dielo akademického sochára Jozefa Jankoviča z roku 1969 „Obete varujú“, ktoré tvorí integrálnu súčasť pamätníka SNP v Banskej Bystrici od architekta Dušana Kuzmu.

Original artwork(s):

Postage Stamp 70th anniversary of the Slovak National Uprising (Original artwork(s))


Thematic description and context:

Slovenské národné povstanie (SNP) roku 1944 patrí k najväčším ozbrojeným antifašistickým vystúpeniam v rokoch druhej svetovej vojny. Na jeho príprave sa od decembra 1943 podieľali slovenskí politickí predstavitelia ľavicovo-komunistického a občiansko-demokratického ilegálneho antifašistického hnutia s vojenským ústredím, založeným na jar roku 1944 na Veliteľstve pozemného vojska slovenskej armády v Banskej Bystrici. Cieľom povstania bolo v príhodnej chvíli vojensky vystúpiť proti nacistickému Nemecku a jeho domácim spolupracovníkom a v spolupráci so spojeneckými mocnosťami previesť Slovensko z postavenia vazalského štátu tretej ríše do antifašistického spojeneckého tábora. Slovenskí antifašisti vypracovali dva varianty povstania – optimálny, ktorý počítal s koordinovaným vystúpením slovenskej armády a spojencov; a krízový, ktorý počítal s ozbrojeným odporom za každú cenu, ak by sa nacistické Nemecko pokúsilo okupovať územie Slovenskej republiky. Dňa 29. 8. 1944 sa nemecké vojská pokúsili vojensky obsadiť Slovensko, čo bolo signálom pre vojenské ústredie, aby vyhlásilo povstanie v krízovom variante. Do ozbrojeného odporu proti nemeckej okupácii sa postupne zapojilo cca 60 000 vojakov slovenskej armády a okolo 12 – 15 000 partizánov. Na území stredného Slovenska s centrom v Banskej Bystrici sa vytvorilo súvislé oslobodené územie, ktoré sa vydržalo brániť nemeckej presile takmer dva mesiace. V záverečnej fáze nemecká armáda na potlačenie povstania použila vojenské jednotky v sile takmer štyroch divízií. Organizovaný vojenský odpor v SNP bol zlomený koncom októbra 1944. Mnohé vojenské jednotky však nekapitulovali a v slovenských horách vydržali bojovať až do konca vojny.

Námetom známky je monumentálne dielo akademického sochára Jozefa Jankoviča z roku 1969 „Obete varujú“, ktoré tvorí integrálnu súčasť pamätníka SNP v Banskej Bystrici od architekta Dušana Kuzmu.

Súsošie prof. Jozefa Jankoviča malo pohnutý osud, pretože v roku 1972 bolo z pamätníka odstránené a vrátené na pôvodné miesto až dlho po Nežnej revolúcii, a to v roku 2004. V tomto roku si preto pripomíname viaceré zaujímavé výročia, ktoré súvisia nielen so samotným Slovenským národným povstaním, ale aj s jeho najvýznamnejším pamätníkom, skvostom slovenskej modernej architektúry. Ide o 45. výročie vzniku tohto súsošia so silným morálnym posolstvom a o 10. výročie vrátenia súsošia na jeho pôvodné miesto situované v priereze centrálnej hmoty pamätníka symbolizujúcej preseknutie jánošíkovského klobúka.

Vydaním tejto poštovej známky vyjadruje Slovenská pošta, a.s., úctu Slovenskému národnému povstaniu a tiež tvorbe prof. Jozefa Jankoviča. Ten patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších súčasných slovenských sochárov a daná poštová známka je jeho prvým autorským dielom v oblasti slovenskej zámkovej tvorby, nakoľko patrí aj medzi priekopníkov a zakladateľov modernej, počítačovej grafiky.


Author (source) of the description: PhDr. Anton Hrnko, CSc. a Tlačová správa Slovenskej pošty, a. s.


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists