Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Poštový lístok s prítlačou:
70. výročie SNP (10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie)

70. výročie SNP (10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie)
Deň vydania: 29. 08. 2014
Nominálna hodnota: T2 50g 
Náklad: 2100

Poštový lístok 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie s prítlačou k 70. výročiu Slovenského národného povstania.


Textový motív: 70. VÝROČIE / SNP / 29. 8. 2014

Obrazový motív: Pamätník SNP v Banskej Bystrici pred ním siluety ľudí - partizánov.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov