150 rokov vedeckých pozorovaní Zeme

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti 150 rokov vedeckých pozorovaní Zeme.

27. 05. 2022

Celinová obálka s prítlačou:
20 rokov Pamätníka česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti

20 rokov Pamätníka česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti
Deň vydania: 25. 07. 2010
 

Celinová obálka Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej s prítlačou k 20. výročiu Pamätníka česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti.
Celinová obálka
Freska z kostola Všetkých svätých v Ludrovej
s prítlačou
20 rokov Pamätníka česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti


Deň vydania: 25. 7. 2010
Nominálna hodnota: 0,40 €
Autor známky: Rudolf Cigánik
Predajná cena: 0,57 €
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov