XXXII. Letné olympijské hry Tokio 2020 - Štafetový beh

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania XXXII. Letných olympijských hier Tokio 2020 s námetom štafetového behu (atletika).

14. 04. 2021

Príležitostná pečiatka:
15. výročie založenia Slovenského jadrového fóra

15. výročie založenia Slovenského jadrového fóra
Deň používania: 21. 10. 2015
 
Pošta: TRNAVA 1
Farba: čierna

Príležitostná poštová pečiatka používaná v Trnave pri príležitosti 15. výročia založenia Slovenského jadrového fóra so sídlom v Trnave.


Textový motív: 15. VÝROČIE ZALOŽENIA / SLOVENSKÉ JADROVÉ FÓRUM

Obrazový motív: Orlica s roztiahnutými krídlami, symbol atómu.

Tematický popis a súvislosti:

Slovenské jadrové fórum (SJF) bolo ustanovené ako združenie občanov, ktorí podporujú mierové využívanie jadrovej energie.

Cieľom združenia je poskytovanie informácií o všetkých aspektoch jadrovej techniky slovenskej verejnosti, ako aj poskytovanie pravdivých informácií o slovenskej jadrovej energetike do zahraničia.

Ustanovujúce valné zhromaždenie SJF sa konalo dňa 20.7.2000 v Trnave. Zúčastnili sa na ňom odborníci z energetiky, výskumných ústavov, technických univerzít ako aj z radov politických predstaviteľov.

Prvé riadne valné zhromaždenie SJF (VZ SJF) sa konalo dňa 23. 11. 2000 v Bratislave.

Na všetky verejné podujatia SJF budú pozývaní zástupcovia tlače i verejnosti.

Dňa 13. 12. 2000 bolo SJF prijaté do medzinárodnej organizácie Foratom so sídlom v Bruseli. Foratom predstavuje združenie národných jadrových fór členských krajín EÚ a jej asociovaných členov. Pre zaujímavosť možno dodať, že asociovanými členmi Foratomu sa už dávnejšie stali Maďarsko, Poľsko i Česko. Vstupom do Foratomu dostáva činnosť SJF novú dimenziu a možnosť uznávanej medzinárodnej prezentácie najmä v krajinách EÚ.


Autor (zdroj) popisu: Slovenské jadrové fórum


Možnosť získať túto príležitostnú pečiatku


Ak máte záujem o túto príležitostnú pečiatku na poštovom lístku alebo obálke, prosím, pošlite nám požiadavku emailom: filanotes@gmail.com
Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov