Big Collectors Exchange Bourse (Philately, Deltiology, Numismatics) in Zilina (Slovakia)

Invitation to the Big Collectors Exchange Bourse (Philately, Deltiology, Numismatics) in Zilina (Slovakia).

17. 09. 2023

Commemorative Postmark:
15th anniversary of the Slovak Nuclear Forum

15th anniversary of the Slovak Nuclear Forum
Day of use: 21. 10. 2015
 
Post office: TRNAVA 1
Colour: black

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Occasional postmark used in Trnava on the occasion of the 15th anniversary of the Slovak Nuclear Forum in Trnava.


Text motifs: 15. VÝROČIE ZALOŽENIA / SLOVENSKÉ JADROVÉ FÓRUM

Pictorial motifs: Orlica s roztiahnutými krídlami, symbol atómu.

Thematic description and context:

Slovenské jadrové fórum (SJF) bolo ustanovené ako združenie občanov, ktorí podporujú mierové využívanie jadrovej energie.

Cieľom združenia je poskytovanie informácií o všetkých aspektoch jadrovej techniky slovenskej verejnosti, ako aj poskytovanie pravdivých informácií o slovenskej jadrovej energetike do zahraničia.

Ustanovujúce valné zhromaždenie SJF sa konalo dňa 20.7.2000 v Trnave. Zúčastnili sa na ňom odborníci z energetiky, výskumných ústavov, technických univerzít ako aj z radov politických predstaviteľov.

Prvé riadne valné zhromaždenie SJF (VZ SJF) sa konalo dňa 23. 11. 2000 v Bratislave.

Na všetky verejné podujatia SJF budú pozývaní zástupcovia tlače i verejnosti.

Dňa 13. 12. 2000 bolo SJF prijaté do medzinárodnej organizácie Foratom so sídlom v Bruseli. Foratom predstavuje združenie národných jadrových fór členských krajín EÚ a jej asociovaných členov. Pre zaujímavosť možno dodať, že asociovanými členmi Foratomu sa už dávnejšie stali Maďarsko, Poľsko i Česko. Vstupom do Foratomu dostáva činnosť SJF novú dimenziu a možnosť uznávanej medzinárodnej prezentácie najmä v krajinách EÚ.


Author (source) of the description: Slovenské jadrové fórum


Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists