Philatelic and postage stamp collecting messages and news - Post and postal services - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and adverts

Shops and adverts

 
 
 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovak  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk

Post and postal services

Post and postal services
Beginning    <<   1   2   3   4   >>   End

On Saturdays even the U.S. Postal Service (USPS) will not deliver a letter

Informácia o finančných problémoch americkej pošty U.S. Postal Service (USPS), ktoré vyústili do zrušenia sobotného doručovania poštových zásielok.
07. 02. 2013 

Slovaks buy the strongest competitor of the Czech Post

Informácia o chystanej akvizícii najväčšieho konkurenta Českej pošty slovenskou firmou Cromwell, ktorá je najsilnejším konkurentom Slovenskej pošty.
01. 02. 2013 

Slovak Post can be a mobile operator

Úvaha o rozširovaní služieb Slovenskej pošty v oblasti nepoštových služieb.
20. 01. 2013 

Slovak Post increases prices on average by 13.61% since January

Informácia o celoplošnom zvýšení poštových poplatkov od januára 2013.
30. 12. 2012 

Decision of the Postal Regulatory Office on the increase of postage fees from 1 January 2013

VÝNOS Poštového regulačného úradu z 26. novembra 2012 č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk.
14. 12. 2012 

Opening of the post office Košice 1 and POFIS store on Nam. slobody 27 in Bratislava on 1 January 2013

www.pofis.sk: Informácia o otvorení pošty v Košiciach a POFISu v Bratislave a používaní príležitostných pečiatok na Nový rok 1. januára 2013.
07. 12. 2012 

Jesus` post is starting to work, children can write wishes

Jesus` post is starting to work, children can write wishes

Informácia o špeciálnej vianočnej pošte pomocou nainštalovanej poštovej schránky na námestí v .
02. 12. 2012 

The Slovak Post closed all branches, the system collapsed

Informácia o problémoch Slovenskej pošty s informačným systémom, ktoré viedli z uzatvoreniu všetkých pobočiek.
29. 11. 2012 

U.S. Post: employs millions of people, made ​​billions in losses

Informácia o nelichotivom stave financovania americkej poštovej správy U.S. Postal: Štátna firma za uplynulý rok prerobila 16 miliárd dolárov. Na väčšie zmeny potrebuje súhlas politikov.
20. 11. 2012 

Slovak Post will exhibit its postage stamps in Japan

Informácia o pripravovanej výstave slovenských poštových známok v Japonsku.
31. 10. 2012 

Postage is to become higher by more than one-tenth

Informácia o pripravovaných zmenách v poštovnom, o ktorých uvažuje Slovenská pošta, a.s.
25. 10. 2012 

The Slovak post will auction undeliverable mail packages

Informácia o pravidelnom dražení nedoručiteľných poštových balíkov v Trnave.
18. 10. 2012 

World Post Day 2012

Informácia o každoročnom sviatku poštárov na celom svete, ktorý sa viaže k založeniu Svetovej poštovej únie (Universal Postal Union - UPU) v roku 1874, druhej najstaršej medzinárodnej organizácie so sídlom vo švajčiarskom Berne.
09. 10. 2012 

Postal workers celebrate their feast - the World Post Day

Informácia o každoročnom sviatku poštárov - Svetovom dni pošty.
09. 10. 2012 

Polish private postal carrier enters Slovakia

Informácia o vstupe poľského súkromného prepravcu na slovenský trh na jeseň 2012.
22. 08. 2012 

Ružomberok will guarantee a postal mail shipment to Vlkolínec

Informácia o dohode medzi Slovenskou poštou a mestom Ružomberok zastúpeným primátorom Jánom Pavlíkom o doručovaní poštových zásielok do Vlkolínca, ktorý bol Poštovým regulačným úradom vyradený spomedzi miest s aspoň nepravidelným doručovaním poštových zásielok.
26. 05. 2012 

The Czech Post wants to deliver letters and packages in Slovakia

Informácia o snahách Českej pošty doručovať balíky a listové zásielky na Slovensku.
15. 05. 2012 

By 2014, the Slovak Post wants to offer electronic services at 800 branches

Informácia o projekte Slovenskej pošty, a. s. na postupné sprístupnenie služieb štátu (e-Government) ľuďom prostredníctvom pôšt.
14. 04. 2012 

We celebrate the World Post Day on 9th October

Informácia o každoročnom sviatku poštárov na celom svete, ktorý sa viaže k založeniu Svetovej poštovej únie (Universal Postal Union - UPU) v roku 1874, druhej najstaršej medzinárodnej organizácie so sídlom vo švajčiarskom Berne.
06. 10. 2011 

The postal market is to fully open next year

Informácia o plánovanej liberalizácii a úplnom otvorení slovenského poštového trhu od začiatku roku 2012.
14. 09. 2011 

Beginning    <<   1   2   3   4   >>   End
Post and postal services

Post and postal services
Post and postal services
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

V tejto chvíli možno nevidíte cestu, ale to neznamená, že neexistuje.

(Nick Vujicic)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
  Possibilities of cooperation Terms of Advertisement Contacts
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk