Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Actual News

Actual News

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Shops and advertisements

Shops and advertisements

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Philately and numismatics (Bratislava)
 
IZAKaJA - An exclusive room for art and collectibles (Bratislava) ZBERATEL NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic Sections

Philatelic Sections

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic partners

Philatelic partners

 
POFIS - Postal philatelic service EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Filaso.cz ...or philatelists for themselves ZSF - Union of Slovak Philatelists
japhila - On-line daily about philately and collecting NEWSPHILA - Information blog about current events in philately ...
 
All philatelic partners
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic literature

Philatelic literature

 
  • Book Známky a čaro filatelie (Postage Stamps and Magic of Philately)
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic societies

Philatelic societies

 
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
OLYMPSPORT - Czech association for Olympic and sport philately
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovak Philatelic Academy Section of Russia stamp territories
 
All philatelic societies
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Philatelic clubs ZSF a SČF

Philatelic clubs ZSF a SČF

 
Philatelist club KF 54-17 Poprad
Philatelist club KF 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - Club of philatelists - collectors of specialized fields (Czech Republic)
Club of philatelists 02-03 Tábor
 
All philatelistic clubs ZSF a SČF
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google search

Google search

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Google translation

Google translation

 
 
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
Home Page Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk User's Forum Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Contacts Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk       Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Slovenčina / Slovenština / Slovak / Slowakisch  
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk Looking for the Czechoslovak VI Peace Race 1953 postage stamp on postal entires

Post and postal services

Post and postal services
Beginning    <<   1   2   3   4   >>   End

On Saturdays even the U.S. Postal Service (USPS) will not deliver a letter

Informácia o finančných problémoch americkej pošty U.S. Postal Service (USPS), ktoré vyústili do zrušenia sobotného doručovania poštových zásielok.
07. 02. 2013 

Slovaks buy the strongest competitor of the Czech Post

Informácia o chystanej akvizícii najväčšieho konkurenta Českej pošty slovenskou firmou Cromwell, ktorá je najsilnejším konkurentom Slovenskej pošty.
01. 02. 2013 

Slovak Post can be a mobile operator

Úvaha o rozširovaní služieb Slovenskej pošty v oblasti nepoštových služieb.
20. 01. 2013 

Slovak Post increases prices on average by 13.61% since January

Informácia o celoplošnom zvýšení poštových poplatkov od januára 2013.
30. 12. 2012 

Decision of the Postal Regulatory Office on the increase of postage fees from 1 January 2013

VÝNOS Poštového regulačného úradu z 26. novembra 2012 č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk.
14. 12. 2012 

Opening of the post office Košice 1 and POFIS store on Nam. slobody 27 in Bratislava on 1 January 2013

www.pofis.sk: Informácia o otvorení pošty v Košiciach a POFISu v Bratislave a používaní príležitostných pečiatok na Nový rok 1. januára 2013.
07. 12. 2012 

Jesus` post is starting to work, children can write wishes

Jesus` post is starting to work, children can write wishes

Informácia o špeciálnej vianočnej pošte pomocou nainštalovanej poštovej schránky na námestí v .
02. 12. 2012 

The Slovak Post closed all branches, the system collapsed

Informácia o problémoch Slovenskej pošty s informačným systémom, ktoré viedli z uzatvoreniu všetkých pobočiek.
29. 11. 2012 

U.S. Post: employs millions of people, made ​​billions in losses

Informácia o nelichotivom stave financovania americkej poštovej správy U.S. Postal: Štátna firma za uplynulý rok prerobila 16 miliárd dolárov. Na väčšie zmeny potrebuje súhlas politikov.
20. 11. 2012 

Slovak Post will exhibit its postage stamps in Japan

Informácia o pripravovanej výstave slovenských poštových známok v Japonsku.
31. 10. 2012 

Postage is to become higher by more than one-tenth

Informácia o pripravovaných zmenách v poštovnom, o ktorých uvažuje Slovenská pošta, a.s.
25. 10. 2012 

The Slovak post will auction undeliverable mail packages

Informácia o pravidelnom dražení nedoručiteľných poštových balíkov v Trnave.
18. 10. 2012 

World Post Day 2012

Informácia o každoročnom sviatku poštárov na celom svete, ktorý sa viaže k založeniu Svetovej poštovej únie (Universal Postal Union - UPU) v roku 1874, druhej najstaršej medzinárodnej organizácie so sídlom vo švajčiarskom Berne.
09. 10. 2012 

Postal workers celebrate their feast - the World Post Day

Informácia o každoročnom sviatku poštárov - Svetovom dni pošty.
09. 10. 2012 

Polish private postal carrier enters Slovakia

Informácia o vstupe poľského súkromného prepravcu na slovenský trh na jeseň 2012.
22. 08. 2012 

Ružomberok will guarantee a postal mail shipment to Vlkolínec

Informácia o dohode medzi Slovenskou poštou a mestom Ružomberok zastúpeným primátorom Jánom Pavlíkom o doručovaní poštových zásielok do Vlkolínca, ktorý bol Poštovým regulačným úradom vyradený spomedzi miest s aspoň nepravidelným doručovaním poštových zásielok.
26. 05. 2012 

The Czech Post wants to deliver letters and packages in Slovakia

Informácia o snahách Českej pošty doručovať balíky a listové zásielky na Slovensku.
15. 05. 2012 

By 2014, the Slovak Post wants to offer electronic services at 800 branches

Informácia o projekte Slovenskej pošty, a. s. na postupné sprístupnenie služieb štátu (e-Government) ľuďom prostredníctvom pôšt.
14. 04. 2012 

We celebrate the World Post Day on 9th October

Informácia o každoročnom sviatku poštárov na celom svete, ktorý sa viaže k založeniu Svetovej poštovej únie (Universal Postal Union - UPU) v roku 1874, druhej najstaršej medzinárodnej organizácie so sídlom vo švajčiarskom Berne.
06. 10. 2011 

The postal market is to fully open next year

Informácia o plánovanej liberalizácii a úplnom otvorení slovenského poštového trhu od začiatku roku 2012.
14. 09. 2011 

Beginning    <<   1   2   3   4   >>   End
Post and postal services

Post and postal services
Post and postal services
Quotation for each day

Quotation for each day

Quotation for each day

Nikdy nie je neskoro na dobré predsavzatia.

(Marcus Fabius Quintilianus)

Quotation for each day
Philately and collecting postage stamps - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes All rights reserved.