Looking-buying for my collection international reply coupons SLOVENSKO

Looking for Slovak international reply coupons (Coupon-réponse International)

12. 02. 2021

Post and postal services:
Postcrossing devoted thousands of Slovaks

Postcrossing devoted thousands of Slovaks
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.postoveznamky.sk
Published: 04. 09. 2017 21:23

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Postcrossing joined Mary Štefanidesová with the world. Postcards to her mailbox go almost daily from the most remote countries of our planet.

  • Článok: Postcrossingu sa venujú tisíce Slovákov
  • Anotácia: Postcrossing spojil Máriu Štefanidesovú s celým svetom. Pohľadnice do jej poštovej schránky chodia takmer denne aj z najodľahlejších krajín našej planéty.
  • Autor: MARTIN ŠIMOVEC
  • Dátum: 27. august 2017
  • Zdroj: mytrencin.sme.sk


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists