Interest in Jiří and Pavel Fiedler`s postcards from Slovakia

I am interested in buying postcards photographed in Slovakia from Jiří and Pavel Fiedler...

15. 05. 2023

Post and postal services:
Slovak Post again scored in the competition for the best foreign stamps in the world in Beijing

Slovak Post again scored in the competition for the best foreign stamps in the world in Beijing
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.posta.sk
Published: 31. 01. 2017 21:21

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Press release of the Slovak Post on the prestigious award in the competition The best foreign stamps in the world in Beijing.

Základné informácie:

  • Tlačová správa: PDF dokument Slovenská pošta opäť zabodovala v súťaži o Najkrajšie zahraničné známky sveta v Pekingu
  • Anotácia: V 12. ročníku súťaže „China Annual Best Foreign Stamp Poll“, ktorá sa konala v Pekingu, získala Slovenská pošta, a. s., hneď dve prvé miesta v kategóriách Najlepšia vytlačená známka a Najlepší hárček sveta. O víťazných poštových známkach rozhodla širšia verejnosť na základe hlasovania prebiehajúceho od 1. do 30. septembra 2016 v Číne, ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 tisíc respondentov. Hlavným organizátorom čínskej súťaže je Centrum rozvoja filatelie, ktoré je súčasťou Asociácie pre rozvoj výskumu a vývoja Západnej Číny.
  • Autor: Iveta Dorčáková
  • Dátum: 10. november 2016
  • Zdroj: Mgr. Iveta Dorčáková, Hovorkyňa Slovenskej pošty


Poštová známka Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia   Poštová známka 550. výročie založenia Academie Istropolitany


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists