Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Pošta a poštové služby:
Slovenská pošta opäť zabodovala v súťaži o Najkrajšie zahraničné známky sveta v Pekingu

Slovenská pošta opäť zabodovala v súťaži o Najkrajšie zahraničné známky sveta v Pekingu
Autor: Vojtech Jankovič
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 31. 01. 2017 21:21

Tlačová správa Slovenskej pošty, a. s. k úspechu v súťaži Najkrajšie zahraničné známky sveta v Pekingu.

Základné informácie:

  • Tlačová správa: PDF dokument Slovenská pošta opäť zabodovala v súťaži o Najkrajšie zahraničné známky sveta v Pekingu
  • Anotácia: V 12. ročníku súťaže „China Annual Best Foreign Stamp Poll“, ktorá sa konala v Pekingu, získala Slovenská pošta, a. s., hneď dve prvé miesta v kategóriách Najlepšia vytlačená známka a Najlepší hárček sveta. O víťazných poštových známkach rozhodla širšia verejnosť na základe hlasovania prebiehajúceho od 1. do 30. septembra 2016 v Číne, ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 tisíc respondentov. Hlavným organizátorom čínskej súťaže je Centrum rozvoja filatelie, ktoré je súčasťou Asociácie pre rozvoj výskumu a vývoja Západnej Číny.
  • Autor: Iveta Dorčáková
  • Dátum: 10. november 2016
  • Zdroj: Mgr. Iveta Dorčáková, Hovorkyňa Slovenskej pošty


Poštová známka Umenie: Alfonz Mucha – Buď pozdravený požehnaný prameň zdravia   Poštová známka 550. výročie založenia Academie Istropolitany


Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov