The life and postcard work of Frantisek Parolek

A closer look at the life and postcard creation of Frantisek Paroleka, who devoted his whole life to photography and drawing and has immense merit in the creation of Czech-Slovak postcards and stamps for the legions in Russia.

19. 03. 2023

Post and postal services:
Little Bratislavans can throw their cards to Baby Jesus in the special Baby Jesus mailbox

Little Bratislavans can throw their cards to Baby Jesus in the special Baby Jesus mailbox
Author: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Source: www.posta.sk
Published: 14. 11. 2014 23:50

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Tlačová správa Slovenskej pošty, a. s. k otvoreniu špeciálnej poštovej schránky pre Vianočnú poštu.

Základné informácie:


Poštová známka Vianočná pošta 2014
Author: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists