Spring international meeting of collectors LANAPHIL in Lana (Italy)

Invitation to the 41st International meeting of collectors LANAPHIL in Lana (Italy - South Tyrol)

11. 04. 2021

Post and postal services

Beginning    <<   1   2   3   >>   End
05. 08. 2013

Historic transport of mail

Informácia o historickej preprave poštových zásielok "PONY EXPRESS SLOVAKIA 2013" v Bratislave.

17. 05. 2013

Privatization of the British Royal Mail is coming

Informácia o blížiacej sa privatizácii britskej Kráľovskej pošty Royal Mail, ktorá môže mať dopad nielen na bežných používateľov ale aj na zberateľov poštových známok a iných filatelistických produktov.

Beginning    <<   1   2   3   >>   End

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists