Technical monuments: Solivar in Prešov

Commemorative postage stamp from the Technical monuments series depicting the historic salt warehouse in Solivar in Prešov

11. 06. 2021

Post and postal services:
Decision of the Postal Regulatory Office on the increase of postage fees from 1 January 2013

Decision of the Postal Regulatory Office on the increase of postage fees from 1 January 2013
Author: Vojtech Jankovič (na základe informácie od Miroslava Gereca)
Source: www.posturad.sk
Published: 14. 12. 2012 14:22

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

VÝNOS Poštového regulačného úradu z 26. novembra 2012 č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk.

Na webe Poštového reulačného úradu na stránke Rozhodnutia Poštového regulačného úradu sa objavil VÝNOS Poštového regulačného úradu z 26. novembra 2012 č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk. Poštový regulačný úrad týmto výnosom stanovuje zvýšenie poštových poplatkov za všetky najbežnejšie poštové služby, napríklad: list 1. triedy vo vnútroštátnom styku na 0,65 € a list 2. triedy vo vnútroštátnom styku na 0,45 €.

Zvýšené poplatky platia od 1. januára 2013 pri úhrade na pošte alebo pri nákupe poštových známok na vyplatenie poštových zásielok. Hodnota tzv. popisných nominálnych hodnôt zostáva zachovaná, t.j. poštová známka s popisnou nominálnou hodnotou T2 50g bude zodpovedať poštovnému za list 2. triedy vo vnútroštátnom styku (0,45 €), aj keď ste si známku kúpili ešte za 0,40 €. Ak teda chcete čo-to ušetriť, kúpte si poštové známky s popisnými nominálnymi hodnotami ešte tento rok.

Prehľad poštových známok s popisnou nominálnou hodnotou:

1. trieda: 2. trieda:


Author: Vojtech Jankovič (na základe informácie od Miroslava Gereca)

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists