Deň poštovej známky a filatelie 2023 v Bratislave

Pozvanie na slávnostné stretnutie ku Dňu poštovej známky a filatelie spojené s odovzdávaním ceny Ministra dopravy Slovenskej republiky a ceny Generálneho riaditeľa Slovenskej pošty v podobe krištáľovej známky.

18. 12. 2023

Pošta a poštové služby:
Rozhodnutie Poštového úradu o zvýšení poštovného od 1. januára 2013

Rozhodnutie Poštového úradu o zvýšení poštovného od 1. januára 2013
Autor: Vojtech Jankovič (na základe informácie od Miroslava Gereca)
Zdroj: www.posturad.sk
Publikované: 14. 12. 2012 14:22

VÝNOS Poštového regulačného úradu z 26. novembra 2012 č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk.

Na webe Poštového reulačného úradu na stránke Rozhodnutia Poštového regulačného úradu sa objavil VÝNOS Poštového regulačného úradu z 26. novembra 2012 č. 1/2012, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk. Poštový regulačný úrad týmto výnosom stanovuje zvýšenie poštových poplatkov za všetky najbežnejšie poštové služby, napríklad: list 1. triedy vo vnútroštátnom styku na 0,65 € a list 2. triedy vo vnútroštátnom styku na 0,45 €.

Zvýšené poplatky platia od 1. januára 2013 pri úhrade na pošte alebo pri nákupe poštových známok na vyplatenie poštových zásielok. Hodnota tzv. popisných nominálnych hodnôt zostáva zachovaná, t.j. poštová známka s popisnou nominálnou hodnotou T2 50g bude zodpovedať poštovnému za list 2. triedy vo vnútroštátnom styku (0,45 €), aj keď ste si známku kúpili ešte za 0,40 €. Ak teda chcete čo-to ušetriť, kúpte si poštové známky s popisnými nominálnymi hodnotami ešte tento rok.

Prehľad poštových známok s popisnou nominálnou hodnotou:

1. trieda: 2. trieda:


Autor: Vojtech Jankovič (na základe informácie od Miroslava Gereca)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov