Lecture (KF 00-15): Blue Mercury (1851) - Typology, postal use, and quality description

Lecture witin the regular cycle of lectures organized by the KF 00-15 Club of collectors of specialized areas in Prague (Czech Republic)

06. 05. 2021

Post and postal services:
Privatization of the British Royal Mail is coming

Privatization of the British Royal Mail is coming
Author: Vojtech Jankovič
Source: www.webnoviny.sk
Published: 17. 05. 2013 07:25

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o blížiacej sa privatizácii britskej Kráľovskej pošty Royal Mail, ktorá môže mať dopad nielen na bežných používateľov ale aj na zberateľov poštových známok a iných filatelistických produktov.

Základné informácie:


Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists