800th anniversary of the foundation of the Benedictine abbey in Skalka near Trencin

Commemorative postage stamp dedicated to the 800th anniversary of the founding of the Benedictine abbey in Skalka near Trenčín.

21. 03. 2024

Post and postal services:
Another gold medal for postage stamps of the Slovak Post in 2014

Another gold medal for postage stamps of the Slovak Post in 2014
Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov z internetovej stránky POFISu)
Source: www.pofis.sk
Published: 21. 12. 2014 10:41

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o ďalšom úspechu exponátu Slovenskej pošty, a. s. / POFISu „Stamps University" na Svetovej filatelistickej výstave MALAYSIA 2014.

Základné informácie:


Ďalšia zlatá medaila za poštové známky Slovenskej pošty

Ďalšia zlatá medaila za poštové známky Slovenskej pošty


Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov z internetovej stránky POFISu)

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists