Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2023 in Bratislava (Slovakia)

Invitation to the 19th Collectors Fair BRATISLAVA COLLECTORS DAYS 2023 in Bratislava (Slovakia).

02. 06. 2023

Post and postal services:
Another gold medal for postage stamps of the Slovak Post in 2014

Another gold medal for postage stamps of the Slovak Post in 2014
Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov z internetovej stránky POFISu)
Source: www.pofis.sk
Published: 21. 12. 2014 10:41

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Informácia o ďalšom úspechu exponátu Slovenskej pošty, a. s. / POFISu „Stamps University" na Svetovej filatelistickej výstave MALAYSIA 2014.

Základné informácie:


Ďalšia zlatá medaila za poštové známky Slovenskej pošty

Ďalšia zlatá medaila za poštové známky Slovenskej pošty


Author: Vojtech Jankovič (na základe podkladov z internetovej stránky POFISu)

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists