Recent news and new materials in the section SLOVACICAS/SLOVAKIANA - 1/2023

Overview of current news and new materials in the SLOVACICAS/SLOVAKIANA section.

25. 05. 2023

Post and postal services:
We know the most beautiful letters for 2020

We know the most beautiful letters for 2020
Author: Iveta Dorčáková, hovorkyňa, Slovenská pošta, a.s.
Source: www.posta.sk
Published: 12. 09. 2020 13:57

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Press release of the Slovak Post on the announcement of the results of the children's competition for the most beautiful letter, this year on the topic Write a message to an adult about the world in which we live

Základné informácie:

» Tlačová správa: Slovenská pošta vyhlasuje víťazov súťaže o Najkrajší list 2020
» Anotácia: Súťaž o najkrajší list 2020 na tému „Napíš správu dospelému o svete, v ktorom žijeme“.
» Dátum: 28. máj 2016
» Zdroj: Slovenská pošta, a. s. - Tlačové správy

Súťaž o Najkrajší list, ktorá je súčasťou iniciatívy Svetovej poštovej únie, podporuje deti vo vyjadrení ich myšlienok, rozvíja ich kreativitu, napomáha zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti. Víťazný Najkrajší list musí mať všetky znaky tradičného listu. Rozsah listu nesmie prekročiť 800 slov. List musí obsahovať všetky formálne znaky, teda dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. Vítané sú aj autorské ilustrácie. List musí byť písaný rukou.

Národné kolo súťaže usporadúva Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. O víťazoch súťaže rozhodla komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Deti vo svojich listoch opisovali svet okolo seba, ako ho vnímajú, zamýšľajú sa nad hodnotami tejto doby, vo svojich úvahám častokrát uvádzajú ekologické problémy, či dôsledky rýchlych informačných a technologických zmien.

Celkovo na adresu Slovenskej pošty prišlo 185 listov. Do súťaže sa zapojilo 56 základných škôl a 19 jednotlivcov. E-mailom prišlo 43 scanov listov. Deti najčastejšie písali o koronavíruse a znečistení planéty.

Víťazkou tohtoročného národného kola 49. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov na tému „Napíš správu dospelému o svete, v ktorom žijeme“ sa stala dvanásťročná Evka Grajcárová z východoslovenskej obce Palín, okres Michalovce. Vo svojom liste, ktorý adresovala prezidentke Slovenskej republiky, píše o tom, ako sa svet po vypuknutí pandémie náhle zmenil. Opisuje, ako jej v izolácii odrazu chýbajú skutočnosti ako je škola, učitelia, stretávanie sa so spolužiakmi, či voľný pohyb, pričom ich hodnotu si dovtedy veľmi neuvedomovala.

Víťazný najkrajší list bol preložený do angličtiny a putoval do medzinárodného kola súťaže. Víťaz medzinárodného kola bude známy na konci roka a dostane špeciálnu medailu Svetovej poštovej únie, pričom môže získať výlet priamo do jej hlavného sídla vo švajčiarskom Berne.


Author: Iveta Dorčáková, hovorkyňa, Slovenská pošta, a.s.

Specialized sections

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists