Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - Prezidentské voľby Slovensko 2024

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom Prezidentské voľby Slovensko 2024i.

20. 06. 2024

Pošta a poštové služby:
Poznáme najkrajšie listy za rok 2020

Poznáme najkrajšie listy za rok 2020
Autor: Iveta Dorčáková, hovorkyňa, Slovenská pošta, a.s.
Publikované: 12. 09. 2020 13:57

Tlačová správa Slovenskej pošty o vyhlásení výsledkov detskej súťaže o najkrajší list, tento rok na tému Napíš správu dospelému o svete, v ktorom žijeme

Základné informácie:

» Tlačová správa: Slovenská pošta vyhlasuje víťazov súťaže o Najkrajší list 2020
» Anotácia: Súťaž o najkrajší list 2020 na tému „Napíš správu dospelému o svete, v ktorom žijeme“.
» Dátum: 28. máj 2016
» Zdroj: Slovenská pošta, a. s. - Tlačové správy

Súťaž o Najkrajší list, ktorá je súčasťou iniciatívy Svetovej poštovej únie, podporuje deti vo vyjadrení ich myšlienok, rozvíja ich kreativitu, napomáha zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti. Víťazný Najkrajší list musí mať všetky znaky tradičného listu. Rozsah listu nesmie prekročiť 800 slov. List musí obsahovať všetky formálne znaky, teda dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. Vítané sú aj autorské ilustrácie. List musí byť písaný rukou.

Národné kolo súťaže usporadúva Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. O víťazoch súťaže rozhodla komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Deti vo svojich listoch opisovali svet okolo seba, ako ho vnímajú, zamýšľajú sa nad hodnotami tejto doby, vo svojich úvahám častokrát uvádzajú ekologické problémy, či dôsledky rýchlych informačných a technologických zmien.

Celkovo na adresu Slovenskej pošty prišlo 185 listov. Do súťaže sa zapojilo 56 základných škôl a 19 jednotlivcov. E-mailom prišlo 43 scanov listov. Deti najčastejšie písali o koronavíruse a znečistení planéty.

Víťazkou tohtoročného národného kola 49. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov na tému „Napíš správu dospelému o svete, v ktorom žijeme“ sa stala dvanásťročná Evka Grajcárová z východoslovenskej obce Palín, okres Michalovce. Vo svojom liste, ktorý adresovala prezidentke Slovenskej republiky, píše o tom, ako sa svet po vypuknutí pandémie náhle zmenil. Opisuje, ako jej v izolácii odrazu chýbajú skutočnosti ako je škola, učitelia, stretávanie sa so spolužiakmi, či voľný pohyb, pričom ich hodnotu si dovtedy veľmi neuvedomovala.

Víťazný najkrajší list bol preložený do angličtiny a putoval do medzinárodného kola súťaže. Víťaz medzinárodného kola bude známy na konci roka a dostane špeciálnu medailu Svetovej poštovej únie, pričom môže získať výlet priamo do jej hlavného sídla vo švajčiarskom Berne.


Autor: Iveta Dorčáková, hovorkyňa, Slovenská pošta, a.s.

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov