Branislav Delej bol znovu zvolený za prvého viceprezidenta Medzinárodnej spoločnosti olympijských zberateľov

Správa o opätovnom zvolení Branislava Deleja - predsedu Slovenskej spoločnosti olympijských a športových zberateľov (SSOŠZ) - za prvého viceprezidenta Medzinárodnej spoločnosti olympijských zberateľov (AICO).

22. 10. 2022

Zberateľské burzy:
Zimná zberateľská burza v Malackách

Zimná zberateľská burza v Malackách
Miesto: Školská jedáleň ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky
Vstup: Po zaplatení vstupného
Dátum: 17. 12. 2022

Pozvanie na zimnú zberateľskú burzu všetkých zberateľských odborov v Malackách.


Čas konania: 8:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: známky, mince, bankovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky, pivné suveníry, starožitnosti, figúrky z kinder vajíčok, hokejové kartičky, odznaky a pod.

Organizátori:

» Klub filatelistov ZSF 52-32

» Mestské centrum kultúry Malacky

» Centrum voľného času Malacky

» Základná škola Dr. Dérera Malacky

Vstupné: dospelí 0,5 €, deti do 15 rokov zdarma (treba dodržať platné epidemiologické opatrenia)

Parkovanie na školskom dvoreMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Anton Pašteka


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov