Nationwide Collectors Bourse in Kosice (Slovakia)

Invitation to the Nationwide collectors bourse in Kosice (Slovakia).

21. 08. 2022

Collectors' Bourses:
Winter collectors bourse in Malacky (Slovakia)

Winter collectors bourse in Malacky (Slovakia)
Location: Školská jedáleň ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky
Entry: After paying the admission
Date: 17. 12. 2022

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the winter collectors bourse of all collectable areas in Malacky (Slovakia).


Čas konania: 8:00 - 12:00

Zberateľské oblasti: známky, mince, bankovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky, pivné suveníry, starožitnosti, figúrky z kinder vajíčok, hokejové kartičky, odznaky a pod.

Organizátori:
» Klub filatelistov ZSF 52-32
» Mestské centrum kultúry Malacky
» Centrum voľného času Malacky
» Základná škola Dr. Dérera Malacky

Vstupné: dospelí 0,5 €, deti do 15 rokov zdarma (treba dodržať platné epidemiologické opatrenia)

Parkovanie na školskom dvoreMapa s vyznačeným miestom konania:Zdroj:

© Anton Pašteka


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists