Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021

Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2021. Prehľadné vyobrazenie všetkých už vydaných známok a známok vo fáze výtvarného návrhu nájdete dole pod článkom.

01. 09. 2021

Zväzové akcie (ZSF):
XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

XXX. Dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči
Miesto: Sobášny palác, Bytča
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 14. 09. 2013 - 15. 09. 2013

Pozvanie na XXX. dni filatelie Slovenska 2013 v BytčiXXX. dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

XXX. Dni filatelie Slovenska 2013

Organizátori:

 • Klub filatelistov KF 53-38 v Bytči
 • Slovenská pošta, a. s.
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Klub zberateľov v Bytči

Program

Sobota 14. 9. 2013
8:00 Otvorenie príležitostnej priehradky Slovenskej pošty, a.s.
9:30 Oficiálne otvorenie výstavky
9:35 Príhovory hostí
10:00 - 13:00 Prednášková časť:
 • 1150. výročie príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda - PaedDr. Jozef Gál, Nitra
 • 150. výročie Matice slovenskej - Mgr. Igor Sokolík, Martin
 • Príprava emisných plánov slovenských poštových známok - Ing. Jarmila Brichtová, MDVRR SR, Bratislava
 • 250. výročie pošty v Žiline - Ing. Jozef Vangel
 • 635. výročie povýšenia Bytče na mesto - PhDr. Jana Kurucárová, Št. archív, Bytča
 • Námetová filatelia - trendy - Ing. Lumír Brendl, Plasy, ČR
 • Ako ďalej s mládežníckou filateliou - PaedDr. Jozef Oško, Lipt. Mikuláš
 • 70. výročie založenia Zväzu slovenských filatelistických spolkov - Dr. Otto Gáťa, Žilina
 • Zajatecká pošta vojakov Talianska v 2. svetovej vojne - Jozef Korený, Trenčín
13:00 - 14:00 Obedňajšia prestávka
14:00 - 16:00 Zasadnutie Komisie mládeže ZSF a vedúcich KMF
19:00 Zasadnutie Rady ZSF

Nedeľa 15. 9. 2013
7:30 - 13:30 Filatelistická burza
14:00 Záver XXX. Dní filatelie Slovenska


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Pripomienky, dojmy a komentáre:

Sobota 14.9., sobášny palác Bytča – krásne palácové a muzeálne prostredie, veľa expozícii, ale aj zaujímavá filatelistická výstavka, príjemné uvítanie a stretnutie, skvelá organizácia v podaní Ota Gáťu, osobná účasť primátora mesta, to všetko sme zažili štyria Trenčania na XXX.dňoch filatelie.
– Karol MILAN, Trenčín.
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov