The COLLECTING educational program at the University of the Third Age continues successfully

Invitation to study the educational program COLLECTING AND PHILATELY at the University of the Third Age of UNIZA in Zilina (Slovakia).

27. 06. 2021

Events of Slovak Philat. Union (ZSF):
XXX Slovak Philately Days 2013 in Bytca (Slovakia)

XXX Slovak Philately Days 2013 in Bytca (Slovakia)
Location: Sobášny palác, Bytča
Entry: Free (no admission)
Date: 14. 09. 2013 - 15. 09. 2013

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).

Invitation to the XXX Slovak Philately Days 2013 in Bytca (Slovakia)XXX. dni filatelie Slovenska 2013 v Bytči

XXX. Dni filatelie Slovenska 2013

Organizátori:

 • Klub filatelistov KF 53-38 v Bytči
 • Slovenská pošta, a. s.
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Klub zberateľov v Bytči

Program

Sobota 14. 9. 2013
8:00 Otvorenie príležitostnej priehradky Slovenskej pošty, a.s.
9:30 Oficiálne otvorenie výstavky
9:35 Príhovory hostí
10:00 - 13:00 Prednášková časť:
 • 1150. výročie príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda - PaedDr. Jozef Gál, Nitra
 • 150. výročie Matice slovenskej - Mgr. Igor Sokolík, Martin
 • Príprava emisných plánov slovenských poštových známok - Ing. Jarmila Brichtová, MDVRR SR, Bratislava
 • 250. výročie pošty v Žiline - Ing. Jozef Vangel
 • 635. výročie povýšenia Bytče na mesto - PhDr. Jana Kurucárová, Št. archív, Bytča
 • Námetová filatelia - trendy - Ing. Lumír Brendl, Plasy, ČR
 • Ako ďalej s mládežníckou filateliou - PaedDr. Jozef Oško, Lipt. Mikuláš
 • 70. výročie založenia Zväzu slovenských filatelistických spolkov - Dr. Otto Gáťa, Žilina
 • Zajatecká pošta vojakov Talianska v 2. svetovej vojne - Jozef Korený, Trenčín
13:00 - 14:00 Obedňajšia prestávka
14:00 - 16:00 Zasadnutie Komisie mládeže ZSF a vedúcich KMF
19:00 Zasadnutie Rady ZSF

Nedeľa 15. 9. 2013
7:30 - 13:30 Filatelistická burza
14:00 Záver XXX. Dní filatelie Slovenska


Súvisiace materiály:
Súvisiace podujatia:
Pripomienky, dojmy a komentáre:

Sobota 14.9., sobášny palác Bytča – krásne palácové a muzeálne prostredie, veľa expozícii, ale aj zaujímavá filatelistická výstavka, príjemné uvítanie a stretnutie, skvelá organizácia v podaní Ota Gáťu, osobná účasť primátora mesta, to všetko sme zažili štyria Trenčania na XXX.dňoch filatelie.
– Karol MILAN, Trenčín.
Zdroj: www.slovenskafilatelia.sk


Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists