Filatelistická olympiáda

Príležitostná poštová známka vydaná pri príležitosti konania finále Filatelistickej olympiády.

05. 06. 2020

Odborné podujatia:
Vzdelávacia beseda s ukážkami filatelistického materiálu v Zlíne (Česká republika)

Vzdelávacia beseda s ukážkami filatelistického materiálu v Zlíne (Česká republika)
Miesto: Dům Kultury, Gahurova 5265, Zlín (Česká republika)
Vstup: Bližšie neurčený
Dátum: 04. 08. 2019

Pozvanie na vzdelávaciu besedu s ukážkami filatelistického materiálu v Zlíne (Česká republika)


Začiatok besedy: 9:30

Vzdelávacia beseda s ukážkami filatelistického materiálu v Zlíne (Česká republika) organizovanú prvú nedeľu v mesiaci.
Mapa s vyznačeným miestom konania:
Zdroj: FILATELIE


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov