Aktuálne informácie zo Svazu českých filatelistů

Prehľad aktuálnych informácii zo Svazu českých filatelistů ako ich prináša české zväzové periodikum Informace SČF.

17. 07. 2023

Sv. Maurus

Sv. Maurus
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 30. 03. 2015 19:41

Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré majú súvis so slovenským básnik a prozaik, autorom najstaršej uhorskej latinskej legendy Sv. Maurom.Sv. Maurus

(* 1000/1001 – † okolo roku 1070, Pécs)

Slovenský básnik a prozaik, autor najstaršej uhorskej latinskej legendy – o pustovníkoch Svoradovi-Andrejovi a Benediktovi – so vzťahom k slovenskému priestoru a etniku, opát v kláštore na Panónskej hore a päťkostolský (Pécs) biskup. Pochádzal z okolia Nitry. Vzdelanie získal v kláštore na Zobore, kde bol scholastikom.


Maďarsko (MAGYAR POSTA)1938 - XXXIV. Národný eucharistický kongres 1938


Relevantné atribúty: Známka - portrét Sv. Maura.

Slovaciká - Maďarsko - XXXIV. Národný eucharistický kongres 1938 - Sv. Maurus


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov