Signovaný grafický list Rudolfa Cigánika - 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova

Mimoriadna ponuka autorského vlastnoručne signovaného grafického listu akademického maliara Rudolfa Cigánika pod názvom 600. výročie úmrtia Jána Žižku z Trocnova - ktož jsú boží bojovníci.

19. 04. 2024

Juraj Haulík - kňaz, cirkevný hodnostár, chorvátsky kardinál

Juraj Haulík - kňaz, cirkevný hodnostár, chorvátsky kardinál
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 11. 04. 2015 13:32

Prehľad slovacík - známok a filatelistických materiálov iných krajín, ktoré majú súvis s cirkevným hodnostárom Jurajom Haulíkom, rodákom z Trnavy.Juraj Haulík (* 20. apríl 1788, Trnava – † 11. máj 1869 Záhreb, Chorvátsko)

Cirkevný hodnostár, prvý chorvátsky kardinál. Narodil sa v Trnave. Študoval v Ostrihome, Trnave a vo Viedni. Roku 1811 vysvätený za kňaza. Pôsobil v Komárne, od roku 1825 ako ostrihomský kanonik, potom radca Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne, radca Uhorskej kráľovskej dvorskej kancelárie vo Viedni, od roku 1832 prepošt v Záhrebe. Od roku 1853 prvý arcibiskup záhrebský a od roku 1865 prvý chorvátsky kardinál. V Chorvátsku organizoval náboženský život, zakladal rehoľné spoločnosti a spolky. Venoval sa školstvu, osvete, roku 1848 založil Katolički list zagrebački. Napomáhal rozvoju katedier chorvátskeho jazyka na školách, podporoval národné divadlo, založil učiteľskú prípravku a hospodársku spoločnosť. Tlačou vydal dizertácie, príležitostné reči, prejavy a kázne.


Chorvátsko (REPUBLIKA HRVATSKA)


1999 - Juraj Haulík (1788 - 1869) (Spoločné vydanie s Chorvátskom)


Relevantné atribúty: Známka - portrét Juraja Haulíka, nápis "JURAJ HAULIK".

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov