EUROPA 2024: Fauna and flora of Tatra mosses

Postage stamp of the EUROPA stamp series with the common theme Fauna and flora of Tatra mosses.

26. 04. 2024

Juraj Haulik - priest, church dignitary, Croatian Cardinal

Juraj Haulik - priest, church dignitary, Croatian Cardinal
Author: Vojtech Jankovič
Published: 11. 04. 2015 13:32

Angličtina / English

Use translation by Google Translate (no guarantee).Juraj Haulík (* 20. apríl 1788, Trnava – † 11. máj 1869 Záhreb, Chorvátsko)

Cirkevný hodnostár, prvý chorvátsky kardinál. Narodil sa v Trnave. Študoval v Ostrihome, Trnave a vo Viedni. Roku 1811 vysvätený za kňaza. Pôsobil v Komárne, od roku 1825 ako ostrihomský kanonik, potom radca Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne, radca Uhorskej kráľovskej dvorskej kancelárie vo Viedni, od roku 1832 prepošt v Záhrebe. Od roku 1853 prvý arcibiskup záhrebský a od roku 1865 prvý chorvátsky kardinál. V Chorvátsku organizoval náboženský život, zakladal rehoľné spoločnosti a spolky. Venoval sa školstvu, osvete, roku 1848 založil Katolički list zagrebački. Napomáhal rozvoju katedier chorvátskeho jazyka na školách, podporoval národné divadlo, založil učiteľskú prípravku a hospodársku spoločnosť. Tlačou vydal dizertácie, príležitostné reči, prejavy a kázne.


Chorvátsko (REPUBLIKA HRVATSKA)


1999 - Juraj Haulík (1788 - 1869) (Spoločné vydanie s Chorvátskom)


Relevantné atribúty: Známka - portrét Juraja Haulíka, nápis "JURAJ HAULIK".

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom

Slovaciká - Chorvátsko - Juraj Haulík - Spoločné vydanie s Chorvátskom
Author: Vojtech Jankovič

Philatelic partners

POFIS - Postal philatelic service
EXPONET - Virtual international philatelic exhibition
Slovak Society of Olympic and Sports Collectors
Filaso.cz ...or philatelists for themselves
OLYMPSPORT - Czech Association for Olympic and Sport Philately
ZSF - Union of Slovak Philatelists