Nové číslo časopisu FIP Flash 133 – MAY 2022

Nové číslo informačného časopisu Svetovej filatelistickej federácie FIP Flash 133 – MAY 2022.

07. 08. 2022

Celinová obálka s prítlačou:
Vysviacka kaplnky Sv. Jána Nepomuckého, Veľké Kosihy

Vysviacka kaplnky Sv. Jána Nepomuckého, Veľké Kosihy
Deň vydania: 11. 05. 2007
 

Celinová obálka Lipa II s prítlačou k vysviacke kaplnky Sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých Kosihách.
Celinová obálka Lipa II s prítlačou k vysviacke kaplnky Sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých Kosihách s výplatnou hodnotou 10 Sk vo forme dvoch natlačených známok 1 Sk + 9 Sk

Deň vydania: 11. 5. 2007
Nominálna hodnota: 1 Sk + 9 Sk
Autor známky: Lucie Bandíková
Autor prítlače: Jozef Štefankovič
Predajná cena: 15 Sk
Motív natlačenej známky: lipové konáriky
Motív prítlače: kostoly vo Veľkých Kosihách s nápismi: 2007 / Nagykeszi Veľké Kosihy / Vysviacka kaplnky sv. Jána Nepomuckého


Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov