Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Aktuality

Aktuality

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Obchody a inzercia

Obchody a inzercia

 
Album - Michal Zika (Bratislava) BARASA filatelia - Filatelia a numizmatika (Bratislava)
 
IZAKaJA - Exkluzívny priestor pre umenie a zberateľské predmety (Bratislava) ZBERATEĽ NR - Michal Hudec (Nitra)
 
 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Odborné sekcie

Odborné sekcie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistickí partneri

Filatelistickí partneri

 
POFIS - Poštová filatelistická služba EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba ZSF - Zväz slovenských filatelistov
japhila - On-line denník o filatelii a zberateľstve NEWSPHILA - Informačný blog o aktuálnom dianí vo filatelii ...
 
Všetci odborní partneri
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistická literatúra

Filatelistická literatúra

 
  • Kniha Známky a čaro filatelie
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické záujmové združenia

Filatelistické záujmové združenia

 
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
SCP - The Society for Czechoslovak Philately
SFA - Slovenská filatelistická akadémia Sekcia známkových zemí Ruska pri SČF
 
Všetky filatelistické záujmové združenia
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Filatelistické kluby ZSF a SČF

Filatelistické kluby ZSF a SČF

 
Klub filatelistov 54-17 Poprad
Klub filatelistov 52-22 Levice
KF 00-15 Praha - klub filatelistov - zberateľov špecializovaných odborov  (Česká republika)
Klub filatelistov 02-03 Tábor
 
Všetky filatelistické kluby ZSF a SČF
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google vyhľadávanie

Google vyhľadávanie

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Google preklad

Google preklad

 
 
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
Hlavná stránka Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Fórum otázok Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Kontakty Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk       Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Angličtina / Angličtina / English / Englisch  
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk Proces prípravy vydania poštovej známky Prezidentka SR: Zuzana Čaputová

Výstavy a vystavovanie - Výstavný poriadok ZSF

Výstavy a vystavovanie - Výstavný poriadok ZSF

Výstavný poriadok ZSF


Výstavy a vystavovanie - výstavný poriadok Zväzu slovenských filatelistov (ZSF).


Výstavný poriadok Zväzu slovenských filatelistov (VP ZSF) je záväznou smernicou pre prípravu, realizáciu a likvidáciu filatelistických výstav, ako aj pre hodnotenie exponátov vystavených v súťažných triedach. Vymedzuje práva a povinnosti usporiadateľov a organizátorov výstavy, vystavovateľov a členov výstavnej poroty. Prinášame jeho aktuálne znenie, ktoré je záväzné pre všetky typy súťažných filatelistických výstav poriadaných na území Slovenska.

Výstavný poriadok ZSF


Praktické používanie súčasnej verzie VP ZSF ukazuje na potrebu jeho doplnenia a tiež upresnenia niektorých jeho častí. Rovnako je potrebné reagovať na aktuálny vývoj v oblasti filatelie, ktorý je markantný najmä v oblasti dvoch nových (zatiaľ experimentálnych) výstavných tried, konkrétne triedy jednorámových exponátov a otvorenej triedy. Preto prinášame návrh úprav súčasnej verzie VP ZSF, ktorý týmto dostáva odborná verejnosť na pripomienkovanie. Budeme radi, keď si návrh zmien preštudujete a informujete nás o vašich názoroch a návrhoch - napíšte nám. Po ich zapracovaní predložíme novú verziu výstavného poriadku Rade ZSF, aby ju posúdila, zapracovala relevantné meny a schválila. Vopred ďakujeme za konštruktívnu spoluprácu.

Výstavný poriadok ZSF s návrhom upresnení, doplnkov a zmien


Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 01. 2011 17:08 Poslať komentár

Výstavy a vystavovanie - Výstavný poriadok ZSF

Výstavy a vystavovanie - Výstavný poriadok ZSF
Výstavy a vystavovanie - Výstavný poriadok ZSF
Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Citáty na každý deň

Akonáhle zaujmete postoj, existuje prirodzená tendencia chovať sa spôsobom, ktorý ho s tvrdohlavou dôslednosťou obhajuje.

(Robert B. Cialdini)

Citáty na každý deň
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk
 
 
Copyright (c) 2007-2019 FilaNotes Všetky práva vyhradené.