Výstavný poriadok ZSF - www.postoveznamky.sk

Hárček Zelené Tokio 1964

Štúdium vzácneho prvého číslovaného hárčeku Sovietskeho zväzu (ZSSR) nazývaného medzi zberateľmi ZELENÉ TOKIO.

19. 01. 2020

Výstavný poriadok ZSF

Výstavný poriadok ZSF
Autor: Vojtech Jankovič
Publikované: 27. 01. 2011 17:08

Výstavy a vystavovanie - výstavný poriadok Zväzu slovenských filatelistov (ZSF).


Výstavný poriadok Zväzu slovenských filatelistov (VP ZSF) je záväznou smernicou pre prípravu, realizáciu a likvidáciu filatelistických výstav, ako aj pre hodnotenie exponátov vystavených v súťažných triedach. Vymedzuje práva a povinnosti usporiadateľov a organizátorov výstavy, vystavovateľov a členov výstavnej poroty. Prinášame jeho aktuálne znenie, ktoré je záväzné pre všetky typy súťažných filatelistických výstav poriadaných na území Slovenska.

Výstavný poriadok ZSF


Praktické používanie súčasnej verzie VP ZSF ukazuje na potrebu jeho doplnenia a tiež upresnenia niektorých jeho častí. Rovnako je potrebné reagovať na aktuálny vývoj v oblasti filatelie, ktorý je markantný najmä v oblasti dvoch nových (zatiaľ experimentálnych) výstavných tried, konkrétne triedy jednorámových exponátov a otvorenej triedy. Preto prinášame návrh úprav súčasnej verzie VP ZSF, ktorý týmto dostáva odborná verejnosť na pripomienkovanie. Budeme radi, keď si návrh zmien preštudujete a informujete nás o vašich názoroch a návrhoch - napíšte nám. Po ich zapracovaní predložíme novú verziu výstavného poriadku Rade ZSF, aby ju posúdila, zapracovala relevantné meny a schválila. Vopred ďakujeme za konštruktívnu spoluprácu.

Výstavný poriadok ZSF s návrhom upresnení, doplnkov a zmien
Autor: Vojtech Jankovič

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov