Nové číslo časopisu SPRAVODAJCA ZSF 2020/1

Nové číslo filatelistického časopisu SPRAVODAJCA ZSF prináša aktuálne informácie o dianí v slovenskej organizovanej filatelii

23. 07. 2020

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava SKVOSTY VÝCHODU V ZNÁMKOVEJ TVORBE FRANTIŠKA HORNIAKA

Výstava SKVOSTY VÝCHODU V ZNÁMKOVEJ TVORBE FRANTIŠKA HORNIAKA
Miesto: Galérii Dezidera Millyho, Partizánska 45/20, Svidník
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 07. 09. 2017 - 22. 10. 2017

Pozvanie na výstavu Skvosty východu v známkovej tvorbe F. Horniaka v Galérii Dezidera Millyho vo Svidníku.SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry a Slovenská pošta, a.s.


Vás pozývajú na výstavu

SKVOSTY VÝCHODU V ZNÁMKOVEJ TVORBE FRANTIŠKA HORNIAKA


Výstava SKVOSTY VÝCHODU V ZNÁMKOVEJ TVORBE FRANTIŠKA HORNIAKA

Výstava Poštového múzea v Banskej Bystrici „Skvosty východu v známkovej tvorbe Františka Horniaka“ vzniká v spolupráci s Galériou Dezidera Millyho vo Svidníku, ktorá je súčasťou SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Výstava nadväzuje na dvojicu výstav realizovaných v roku 2016 v Poštovním muzeu Praha a Galérii mesta Bratislava pri príležitosti životného jubilea vynikajúceho slovenského rytca poštových známok, Františka Horniaka. Okrem emisného radu Umenie, ktorý predstavuje vlajkovú loď slovenskej známkovej tvorby, sú na výstave prezentované aj emisie poštových známok, ktoré vznikli po vydaní monografickej publikácie vydavateľstva Slovart „František Horniak: svet známok“ v roku 2012. Vystavované emisie sú zväčša realizované viacfarebnou oceľotlačou z plochých platní. Ide o česko-slovenský patent vyvinutý koncom 50. rokov 20. storočia, ktorý bez prerušenia používa pri tlači poštových známok len Česká a Slovenská pošta. Pôvodná koncepcia výstavy, pripravená pre Poštovní muzeum Praha a reinštalovaná v Galérii mesta Bratislava, je rozšírená o emisie prezentujúce územie východného Slovenska. Nevšedné spojenie známkovej grafiky a originálnych umeleckých diel Martina Benku, Ladislava Medňanského, Petra Michala Bohúňa, Miloša Alexandra Bazovského, Dezidera Millyho alebo Ester Šimerovej-Martinčekovej sľubuje príjemný umelecký zážitok. Originálne diela na výstavu zapožičali viaceré slovenské galérie a múzeá.

Partneri výstavy: Slovenská národná galéria, Šarišské múzeum Bardejov, Galéria mesta Bratislavy, SNM - Múzeum Martina Benku v Martine

Slávnostné otvorenie výstavy SKVOSTY VÝCHODU V ZNÁMKOVEJ TVORBE FRANTIŠKA HORNIAKA sa uskutoční vo štvrtok 7. septembra 2017 o 14.00 hod. v Galérii Dezidera Millyho vo Svidníku. Počas otvorenia výstavy bude pre záujemcov k dispozícii príležitostná poštová priehradka s príležitostnou poštovou pečiatkou.


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov