Spoločný emisný rad EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

Prehľad poštových známok, hárčekov a ďalších známkových produktov vydaných v rámci spoločného emisného radu EUROPA 2016 - Ekológia v Európe - mysli zeleno!

13. 02. 2024

Výstavy známkovej tvorby:
Výstava NA KRÍDLACH ANJELA v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici

Výstava NA KRÍDLACH ANJELA v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici
Miesto: Poštové múzeum, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
Vstup: Voľný (bezplatný)
Dátum: 11. 12. 2013 - 24. 01. 2014

Výstava s anjelskou témou s názvom „Na krídlach anjela“ s podtitulom „Témy anjelov v známkovej tvorbe“ inštalovaná v sídle SP v priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici.


Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici, si vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy "Na krídlach anjela".

Cieľom výstavy je predstaviť verejnosti, ako počas 20-tich rokov existencie SP zobrazovali autori na slovenských poštových známok anjelské bytosti.

Návštevníci výstavy "Na krídlach anjela" sa môžu tešiť na jedinečné a originálne diela významných slovenských umelcov, ktorými sú napríklad Dušan Kállay, František Horniak, Igor Benca, Martin Činovský, Kamila Štanclová, Arnold Feke, Jana Kiselová-Siteková a iní. Vystavené budú ich výtvarné návrhy poštových známok, rytecké rozkresby známok a FDC (obálka prvého dňa vydania), výtvarné návrhy FDC, ale aj tlačové listy a hárčeky známok.

Poštové múzeum doplnilo výstavu barokovými plastikami anjelov vypožičanými zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 11. decembra 2013 (streda) o 15.00 hod. vo výstavných priestoroch Poštového múzea na Partizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici.

Na podujatí bude zriadená príležitostná poštová priehradky pošty Banská Bystrica 1. Okrem príležitostnej poštovej pečiatky bude k výstave vydaná aj celinová obálka s prítlačou.

Výstava bude otvorená od 11. 12. 2013 do 24. 01. 2014 a môžete si ju pozrieť počas pracovných dní v čase od 9.00 do 17.00 hod.
Zdroj: Slovenská pošta/POFIS


Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov