Krásy našej vlasti: Hričovský hrad

Príležitostná poštová známka z emisného radu Krásy našej vlasti venovaná Hričovskému hradu.

06. 09. 2024

Výstavy, veľtrhy - informácie, reportáže, propagácia:
Slovenská pošta pripravila výstavu s anjelskými poštovými známkami

Slovenská pošta pripravila výstavu s anjelskými poštovými známkami
Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)
Zdroj: www.posta.sk
Publikované: 10. 12. 2013 10:09

Tlačová správa o zaujímavej výstave Slovenskej pošty, a. s. inštalovanej v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici.

Základné informácie:

  • PDF dokument Slovenská pošta pripravila výstavu s anjelskými poštovými známkami
  • Anotácia: Slovenská pošta, a. s., (SP) pripravila na vianočné obdobie špeciálnu výstavu s anjelskou témou s názvom „Na krídlach anjela“ s podtitulom „Témy anjelov v známkovej tvorbe“. Vernisáž výstavy sa koná 11. decembra 2013 o 15.00 hod. v sídle SP v priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 9.
  • Autor: Mgr. Stanislava Pondelová
  • Dátum: 11. november 2013
  • Zdroj: Mgr. Stanislava Pondelová, Hovorkyňa Slovenskej pošty


Autor: Mgr. Stanislava Pondelová (Slovenská pošta, a. s.)

Filatelistickí partneri

POFIS - Poštová filatelistická služba
EXPONET - Virtuálna medzinárodná filatelistická výstava
Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov
Filaso.cz ...alebo filatelisti pre seba
OLYMPSPORT - Česká asociácia pre olympijskú a športovú filateliu
ZSF - Zväz slovenských filatelistov